Проверете какво знаете за най-важната клетка в историята на целия човешки вид.

В тази секция ще намерите интересни факти за най-голямата клетка в човешкото тяло – яйцеклетката.

  • С колко яйцеклетки се раждаме, какво се случва с тях през репродуктивния ни живот и кога броят им започва да намалява?
  • Кои фактори могат да повлияят на качеството им или да доведат до преждевременното им изчерпване?

Научете повече за това и други любопитни факти тук.