Знаете ли фактите?

Проверете какво знаете за репродуктивните възможности на жената и как се променят те с времето.

Жената може да забременява и ражда деца докато има месечен цикъл.