Научете кога е налице риск за фертилитета Ви, какви възможности има за съхраняването му преди лечение, както и кога е безопасно да се планира бременност след терапия.

АВТОИМУННИ И РЕВМАТОИДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Рискове за фертилитета

Съхраняване на фертилитета

Пътеводител във Вашата процедура по замразяване на яйцеклетки

Планиране на бременност

Бременност

Раждане

Кърмене

В този раздел ще намерите най-обща информация за това как автоимунните и ревматоидни заболявания и тяхното лечение могат да повлияят репродуктивната Ви способност, какви опции има за съхранението на фертилитета Ви преди терапия, както и кога е безопасно да се планира бременност след терапия.

В подстраниците за бременност, раждане и кърмене ще намерите информация за случаите, в които тези събития съвпадат с провеждането на имуносупресивно лечение.

Не забравяйте, че информацията на този сайт се предоставя само с образователна цел и не замества компетентно становище на медицински специалист, а за всеки конкретен медицински случай е редно да се обърнете първо към лекуващия си лекар.