Ако ви предстои лечение на автоимунно или ревматоидно заболяване, тук ще намерите кратка информация за това кога терапията може да изложи на риск шансовете Ви да станете майка в бъдеще.

Автоимунните и ревматоидни заболявания се диагностицират най-често във възраст между 20 и 40 години. Това именно е възрастта, в която се планува и реализира семейният живот.

Някои клиники за асистирана репродукция в Западна Европа и САЩ съобщават автоимунните и ревматоидни болести като причина за до 41% от неонкологичните медицински индикации за съхраняване на фертилитет. Причината за такъв голям процент е фактът, че жените с автоимунни заболявания в острата фаза на заболяването получават имуносупресивно лечение с определен тип агенти, наречени алкилатори. Пример за алкилиращ агент е циклофосфамидът, който е класически цитостатик и се използва и като химиотерапевтик при онкологични заболявания. Той и лекарствата от неговата група увреждат яйчниковата функция, като рискът от намален фертилитет след проведеното лечение зависи и от други фактори, като например възрастта на пациентката, генетични фактори, хормонални фактори и др. Дори и при пациентки, които не получават в началото на лечението си аменорея (спиране на менструалния цикъл), може да се наблюдава по-ранна менопауза сравнено със случая, ако не бяха развили автоимунно или ревматоидно заболяване.

За намаляване на риска от увреждане на фертилитета в някои случаи циклофосфамидът може да бъде заместен от лекарства с по-малка токсичност спрямо яйчниците. Консултирайте се със своя лекуващ лекар относно приложимостта им във Вашия конкретен случай.

При провеждане на лечение на автоимунни заболявания е задължително спазването на контрацепция, като в кратък срок след поставяне на диагноза е препоръчително да се консултирате със специалист по асистирана репродукция относно съхраняване на репродуктивните Ви възможности.