Рискът от загуба на фертилитет и възможностите за неговото съхраняване трябва винаги да бъдат обсъждани с лекуващия Ви лекар, когато е налице заболяване, чийто ефект води до увреждане на репродуктивните Ви възможности или чието лечение може да ги застраши.

Фертилитетът при предстоящо лечение на автоимунни и ревматоидни заболявания може да бъде съхранен посредством замразяване (криопрезервация) на яйцеклетки или ембриони. Това може да се извърши след процедура на стимулиране на яйчниците за отделяне на повече яйцеклетки. Тъй като хормоните, използвани при стандартната процедура за стимулация, могат да утежнят протичането на автоимунното заболяване, се използват специално разработени и хармонизирани с ревматологичните практики протоколи за стимулация. Ще получите повече информация за тях от своя специалист по асистирана репродукция.

Замразяване на зрели яйцеклетки

За да бъдат годни за оплождане, яйцеклетките преминават през различни фази на „узряване”. При техниките за запазване на фертилитет това узряване се стимулира по изкуствен начин, наричан още контролирана овариална стимулация. Тази стимулация започва след вземане на решението за запазване на фертилитет.

Замразяването на яйцеклетки е най-сигурната процедура при съхраняване на фертилитета, може да бъде стартирана в който и да е ден от менструалния цикъл и трае между 8-10 дни.

Събирането на яйцеклетките се извършва посредством мини инвазивна процедура – пункция, която се състои в извличането на яйцеклетките от зрелите фоликули посредством тънка игла, въведена през стената на влагалището под ултразвуков контрол. След това яйцеклетките се третират по специален начин, като се замразяват по метода, наречен витрификация.

Повече за процедурата и отделните ѝ етапи може да научите в секция „Пътеводител на Вашата процедура по замразяване на яйцеклетки”.

ВАЖНО!При заболявания, чувствителни на хормонално въздействие (карцином на млечната жлеза, ендометриума, някои ревматологични и автоимунни заболявания) се ползват специални протоколи на стимулация, целящи покачването на естроген да не надхвърлия определени безопасни за заболяването нива.

Замразяване на ембриони

При замразяването на ембриони зрелите яйцеклетки преминават през допълнителен етап – на оплождане, като след неколкодневно наблюдение на ембрионите те биват замразени. Поради някои правни специфики тази процедура се препоръчва да бъде извършвана основно при брачни двойки. Причината е, че по-нататъшното използване на ембрионите изисква задължителното съгласие и на двамата парньори и в случай на евентуална раздяла или смърт на някой от тях, те по силата на действащата към момента законова уредба стават неизползваеми.