Научете кога е налице риск за фертилитета Ви.

ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Рискове за фертилитета

Пътеводител във Вашата процедура по замразяване на яйцеклетки

В този раздел ще намерите най-обща информация за това как някои гинекологични заболявания и тяхното лечение могат да повлияят репродуктивната Ви способност.

Не забравяйте, че информацията на този сайт се предоставя само с образователна цел и не замества компетентно становище на медицински специалист, а за всеки конкретен медицински случай е редно да се обърнете първо към лекуващия си лекар.