ХИРУРГИЯ

 

„ЗАПАЗИ НАДЕЖДА, КОГАТО ГУБИШ ЧАСТ ОТ СЕБЕ СИ!“

„Всяка липса се набавя, всяка празнина може да бъде запълнена. Дай си повече време. И насочи цялата си енергия и внимание върху това, което в момента е най-важното – да излекуваш тялото и душата си!“

Страшимира Симеонова
Посланик на надеждата

сн. Росен Хубенов

„Хирургията е неделима част от диагностиката и лечението на рака на гърдата. След като образното изследване покаже наличието на образувание в млечната жлеза, задачата на хирурзите и патохистолозите е да поставят точната диагноза. За целта хирургът „взима“ част от тъкан – биопсия, за хистопатологично изследване от мястото, където е локализиран туморът, а получените резултати
дават информация за тип на рака, степен на диференциация, рецепторен статус и др.

Биопсията можеда бъде самостоятелна манипулация или да се направи по време на самата операция за отстраняване на тумора. Ако заболяването е открито в по-напреднал стадий, първо се прилага системно лекарствено лечение с цел намаляване обема на тумора и ако има увеличени лимфни възли, като с това
се прави и превенция за евентуално микрометастазиране. В този случай операцията се отлага за по-късен етап. Ако заболяването е в ранен стадий, може да се започне първо с оперативно лечение.

Дали гърдата ще бъде отстранена напълно или частично в хода на операцията зависи от това колко е разпространен процесът, какъв е хистологичният тип на тумора, но най-вече – къде конкретно е разположен той в гърдата. Жените трябва да знаят, че съществуват различни реконструктивни методи, чрез които впоследствие гърдата може да бъде възстановена.“

Д-р Деян Атанасов
Хирург в МБАЛ „Надежда“