Консултацията със специалист по репродуктивна медицина трябва да е преди започване на лечението

Вижте мнението на онколога: разговор с д-р Маргарита Таушанова, медицински онколог в МБАЛ “Надежда“ с над 30-годишен опит по специалността. Д-р Таушанова е Член е на Българската асоциация по Медицинска онкология, Българското онкологично дружество, Европейската асоциация по Медицинска онкология – ESMO.

Диагнозата „рак“ означава ли край на репродукцията на млади хора – мъже и жени?

Поставянето на диагноза ,,рак “ не е присъда за даден човек. Това е едно заболяване, което трябва своевременно да се диагностицира, правилно да се лекува и проследява. То налага прилагане на комплексна терапия, която е обсъдена и преценена от мултидисциплинален екип. Преди започване на лечението е важно да се съобразим с възрастта на пациента, неговите желания и намерения за репродукция в бъдеще. С оглед на това, консултацията със специалист по медицинска онкология и репродуктивна медицина е на първо място преди започване на лечението.

Защо репродуктивните възможности могат да бъдат компрометирани по време на онкологичното лечение?

Проблемите с фертилитета при лечение на рак могат да бъдат следствие от хирургичното лечение (оперативно отстраняване репродуктивни органи), при увреждане на ендокринните жлези или ендокрин-свързани органи (яйчници, тестиси, надбъбречни жлези), приложението на цитостатици при лекарствените терапии, приложението на хормонални препарати. Механизмите на потискане на репродуктивните функции са различни, като те могат да доведат до трайното или частичното им нарушение.

При всички видове терапия на онкологичните заболявания ли е налична тази опасност?

Лечението в онкологията е комплексно – хирургично, медикаментозно (химио-, имуно-, хормонотерапия), лъчетерапия. Рискът от за загуба на фертилитета съществува в различна степен при различните видове терапии. Обикновено прилаганата терапия не е само един вид – има алгоритъм на лечение и той се спазва при всяко заболяване според стадия. В този смисъл, риск за репродукцията има и затова е важно преди започване на лечението това да се обсъди с лекуващия лекар.

Какво трябва да знаят младите жени и мъже преди започване на терапията?

След поставяне на диагнозата, решението за лечение и вида на прилаганата терапия, пациентите имат достатъчно време, за да пристъпят към процедура по съхранение на яйцеклетки и сперматозоиди. Това отнема само няколко минути при мъжете максимум и до 10 дни при жените, което не повишава риска от забавяне на предстоящото лечение. Важно е да се запомни, че консултацията с репродуктивен специалист и самата процедура трябва да се направят преди старта на химио- или лъчетерапията.

Кои са факторите, които онкологът трябва да вземе предвид преди да насочи пациента към репродуктивен специалист?

На първо място пациентът трябва да бъде напълно имформиран за вида и стадия на своето онкологично заболяване. Медицинският специалист трябва да изясни вида на предстоящата терапия, нейната продължителност, вероятните очаквани нежелани странични ефекти, както и рисковете за нарушение и загуба на фертилитета. Взема се под внимание възрастта на пациента и желанието за бъдещо поколение. Пациентите трябва да са изключително добре информирани за всяка стъпка от предстоящата терапия, за да вземат най-правилното решение за тяхното здраве в бъдеще.

Отразява ли се негативно процедурата по замразяване на репродуктивни клетки върху основното лечение или самото заболяване?

Тази процедура няма негативно влияние върху онкологичното заболяване и сроковете на лечение. Тя се извършва преди започване на каквато и да е терапия.

Колко време след края на основното лечение пациентите могат да пристъпят към реализиране на плановете си за дете?

Лечението на всяко онкологично заболяване е различно и с различна продължителност. В неговия ход има динамичен контрол за проследяване на вероятни новопоявили се тласъци или усложния, които биха довели до промяна или спиране на дадена терапия и преминаване към друга. При добро стечение на обстоятелствата (пациенти без доказано метастазирало заболяване) след приключване на терапията е необходимо провеждане на контролни изследвания за потвърждаване липса на прогресия. В тези случаи би могъл да се даде съвет за пристъпване към реализиране на плановете за родителство на пациента.