ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

сн. Диляна Флорентин

 

„ЗАПАЗИ СВЕТЛИНАТА!“

„Стъпка по стъпка – спасение. Запази светлината в себе си, остани концентрирана в борбата още малко! Защото Животът те очаква обратно
– с нови сили и нови върхове, които да покориш.“

Страшимира Симеонова
Посланик на надеждата

 

сн. Росен Хубенов

Лъчетерапията е част от комплексното лечение на рака на гърдата, заедно с хирургията и химиотерапията.  Прилага се в комбинация с останалите методи на лечение в зависимост от стадия на заболяването.

Основната роля на лъчетерапията е локален контрол на болестта. В някои случаи лъчетерапията се използва и за облекчаване на симптомите на заболяването, когато се касае за авансирало такова.

Методът на лечение представлява безопасно и ефективно подлагане на прецизирани дози йонизиращо лъчение само върху зоната на тумора и евентуално на засегнатите лимфни възли, така че здравите съседни тъкани и органи да не бъдат засегнати.

Продължава няколко седмици и планът за него се разработва от радиологичен екип, който проследява внимателно терапията, както и потенциалните ѝ нежелани реакции.“

Д-р Петя Кралева
Специализант по онкология в МБАЛ „Надежда“