ОНКОФЕРТИЛИТЕТ

сн. Диляна Флорентин

 

„ЗАПАЗИ НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕТО!“

„Преди да направиш първата крачка от лечението си, запази надежда за бъдеще – надежда за дете. Често терапиите при онколечение
могат да увредят необратимо яйчниците.Замразяването на яйцеклетки преди началото на химио- и лъчетерапия не само пази жива мечтата за рожба, но и дава упование в битката с болестта и стимул за победа!“

Страшимира Симеонова
Посланик на надеждата

 

 

сн. Росен Хубенов

„През последните години се наблюдава тенденция ракът на гърдата да се среща във все по-млада възраст. В днешно време обаче той е лечим, а целта на терапевтите е да върнат жената към нормалния живот. За да се постигне това, често се налага да се извърви дълъг път, включващ различна комбинация от хирургия, лъче-, химио-, хормоно- и прицелна терапия.

Ефективното лечение за съжаление може да засегне яйчниците и да доведе до невъзможност за забременяване. Но има решение, за щастие достъпно и преди всичко безопасно – съхраняването на яйцеклетки преди започване
на активното лечение. Това е процедура, която по никакъв начин няма да забави или повлияе на основната терапия, нито ще влоши прогнозата на онкологичното заболяване. Тя е с продължителност около 10 дни, не зависи от месечния цикъл на жената и се случва в дните преди началото на химиотерапията. Планира се и се съгласува задължително с онколозите, които водят противотуморното
лечение.

Замразените яйцеклетки се съхраняват в специализирана криобанка, без да губят качеството си, до момента, когато жената, вече в ремисия, може да пристъпи към реализирането на плановете си за дете. Доказано е, че съхранените репродуктивни клетки не само даряват надежда за бъдещо поколение на пациентите с онкологично заболяване, но заедно с това им дават сила и смисъл
да продължат напред, без да прекъсват или неглижират своето лечение.“

Д-р Георги Стаменов
Репродуктивен специалист, основател на МБАЛ „Надежда“