Осъществяването на онкологично лечение при бременност е възможно

Разговаряме с д-р Маргарита Таушанова, медицински онколог в МБАЛ “Надежда“ с над 30-годишен опит по специалността. Д-р Таушанова е Член е на Българската асоциация по Медицинска онкология, Българското онкологично дружество, Европейската асоциация по Медицинска онкология – ESMO.

Онкологичното заболяване може да бъде открито и по време на бременност, бeз индикации преди това. Какъв е процентът на бременните жени, при които се диагностицира онкологично заболяване?

Честотата на карциномите през бременността е малка – 1 на 1000 бременни жени. Важно е да се отбележи, че през последните години тя нараства поради тенденциите за повишение на възрастта за първа бременност, както и поради променящите се фактори на съвременния живот. Диагнозата често закъснява, защото жените свързват появата на първите признаци на заболяването с хормоналните промени, характерни за бременността, и често ги пренебрегват.

Кои са най-често срещаните онкологични заболявания при бременни?

Най-често срещаните онкологични заболявания са карцином на гърдата, карцином на маточната шийка, яйчниците, лимфомите, меланом, карцином на щитовидната жлеза. Срещат се почти всички солидни тумори в малък процент.

Може ли бременността да бъде съхранена и същевременно лечението да бъде проведено?

Преди години не е било допустимо съхраняване на бременността при диагноза "рак", но днес това е напълно осъществимо и възможно. Целта е приложението на максимален лечебен подход с минимални потенциални нежелани събития за бебето. Комбинирането на различни стратегии за лечение в зависимост от гестационната седмица е изключително важно. Задълбочените познания за терапевтичните средства, които могат да се прилагат във всеки един етап от бременността, съвместната работа със специалисти от различните области, е гаранция за пълен контрол на онкологичното заболяване и раждане на здраво дете.

Различава ли се схемата на лечение по време на бременност от стандартната?

Схеми на лечение специално за бременни няма. Терапията, която се прилага, е идентична с тази при останалите болни. Важно е тя да се съобрази с гестационната седмица. Дозирането на терапевтиците задължително трябва да е съобразено с актуалното състояние и теглото на пациентите, което е по-променливо в тези случаи. Ако няма никакви специални противопоказания, терапията не се субдозира. Има определени цитостатици, таргетни медикаменти, чието прилагане все още не се препоръчва предвид малкия брой болни, липсата на достатъчни данни за нежеланите ефекти. Това налага онкологичното лечение на бременната да се провежда в специализирани звена от специалисти с достатъчни знания и опит в тази област.

Има ли опасност за развитието на плода по време на бременността?

Опасността за плода от лечението през бременността зависи от вида на прилаганата терапия. Например лъчетерапията не е препоръчителна в този период, прилага се само в краен случай. Хирургичното лечение не е противопоказано през нито един етап, защото анестетиците не оказват вредно влияние върху развитието на плода. За цитостатиците – има определени от тях, които не се прилагат. Все още за таргетните медикаменти и имунотерапията няма достатъчно данни и тяхното използване е ограничено, докато се натрупа достатъчно информация. Спазването на правилата при лечение на бременна с онкологично заболяване и провеждането на това лечение от високоспециализиран екип води до отлични резултати.

Какъв екип от специалисти се грижи за жена, която е диагностицирана па време на бременност?

За успешното протичане на бременността на жена с онкологично заболяване се грижи мултидисциплинарен екип от хирург, медицински онколог, акушер-гинеколог, радиолог, неонатолог, специалист по пренатална диагностика и др. Без съвместната им работа и отлична колаборация, постигането на добър резултат не би бил възможен.

Кърменето при пациентки с онкологични заболявания – какви са особеностите?

Кърменето не се препоръчва при пациентки, които са на лечение. То може да започне след приключване на терапията.

Специално за рака на гърдата какви са препоръките?

Няма научна обосновка и данни за увеличаване на вероятността от рецидив на рак на гърдата при бременност. През последните години редица големи проучвания показват, че при пациентки с рак на гърдата след адювантно лечение бременността е безопасна. Все пак тези жени трябва да бъдат наблюдавани по-внимателно като високорискови, за да се избегне дори и минимален риск от възможни усложнения. Забременяването след приключване на лечението зависи от конкретния случай, възрастта на пациентката, вида на лечение и др. За съжаление обаче, шансът за забременяване при жени с рак на гърдата след лечението е с 60 % по-нисък от този при здрави жени на същата възраст от общата популация. Преживелите рак на гърдата са на второ място по отношение на ниска вероятност за последваща бременост след пациентите с рак на маточната шийка.