Подкаст "Новите тенденции в лечението на рака на гърдата", 06.10.2023

Тематичен подкаст, част от социалната кампания на болница „Надежда“ - „Запази надежда“, посветена на превенцията, диагностиката, лечението, преодоляването на страничните ефекти от онкотерапиите и подобряване качеството на живот на пациентите с рак на гърдата.

Участват Д-р Маргарита Таушанова - онколог и д-р Димо Манов, специализант по онкология в клиниката по Медицинска онкология на болница „Надежда“. С тях дискутираме теми, свързани с диагностиката и новостите в лечението на рака на гърдата, различните терапии и достъпни ли са те за българските пациенти.

Специален акцент в разговора е и практиката в клиниката по Медицинска онкология на МБАЛ „Надежда“.