Фертилитет-съхраняваща хирургия при яйчникови тумори

 

Фертилитет-съхраняващата хирургия представлява съвременен подход при лечението на някои тумори на яйчниците в ранен стадий, при който се премахва засегнатият яйчник и тръба, но се оставят матката и поне част от другия яйчник.

При спазване на индикациите за този подход той не крие риск от компрометиране на резултатите от лечението.

За тази възможност може да научите повече по време на консултацията си с репродуктивните ни специалисти.