Запазване на репродуктивните възможности при малигнен меланом

Малигненият меланом е петото по честота злокачествено заболяване при жени в репродуктивна възраст и е сред най-често срещаните онкологични заболявания по време на бременност. Ако току-що сте разбрала своята диагноза, БЕЗ ПАНИКА! Ние сме тук, за да Ви помогнем и да отговорим на всичките Ви въпроси.

През последното десетилетие новите възможности за лекарствено лечение на малигнения меланом преобразиха коренно прогнозата на това заболяване, като заговорихме за излекуване дори и при много напреднали случаи.

Днес рутинно се прилагат прицелни медикаменти в лицето на т. нар. BRAF и MEK инхибитори (dabrafenib/trametinib и vemurafenib/cobimetinib), както и имунотерапия като checkpoint инхибиторите (pembrolizumab, nivolumab, ipilimumab). Тези медикаменти се използват успешно както при метастатично заболяване, така и в по-ранните етапи на заболяването след успешно оперативно лечение с цел да гарантират излекуването на пациента.

Казано накратко – надежда за УСПЕШНО ИЗЛЕКУВАНЕ има повече от всякога!

Как тази терапия влияе на фертилитета?

Макар и с различен механизъм на действие, това, което обединява двете групи лекарства, е фактът, че се знае твърде малко за ефекта, който биха имали върху фертилитета. За съжаление липсват детайлни изследвания при хора поради факта, че тези класове медикаменти са все още доста нови. Повечето публикации в тази посока са направени при животни, подложени на същата терапия, и демонстрират намаляване на анти-Мюлеровия хормон и яйчниковия резерв като цяло, както и влошаване на спермограмата.

Както вече споменахме, меланомът е и едно от най-честите злокачествени заболявания, които се диагностицират по време на бременност. Най-често използваните лекарства обаче са потенциално тератогенни (могат да доведат до малформации в плода) или могат да увеличават риска от спонтанен аборт.

По тази причина лечението на меланом, открит по време на бременност, е много специфично и изисква комплексен подход от добре подготвен екип, с какъвто разполагаме.

Съвет към всички момичета, започващи терапията, независимо дали са замразили яйцеклетки/ембриони, е да започнат прием на контрацептиви заедно с друг бариерен метод като презерватив по време на терапията си, за да се предпазят от бременност.

Поради всички тези причини световните препоръки са единодушни: всяка жена в репродуктивна възраст, независимо от вида и стадия на онкологичното си заболяване, следва да направи консултация с репродуктивен специалист.

Трябва ли да се предприемат действия по запазване на фертилитета при поставяне на диагнозата?

Отговорът категорично е ДА. По-долу ще откриете таблица от приетия международен стандарт. Това, което веднага става ясно от нея, е, че при поставена диагноза Вие трябва незабавно да потърсите нашата онкологично-репродуктивна консултация и заедно ще обсъдим вариантите, приложими във Вашия случай, както и най-подходящото време за това.

Как става това? Обаждате се на нашите телефони и съобщавате за диагнозата си и че искате да научите за възможностите за съхраняване на фертилитета. В рамките на 24 часа ще бъдете при нас.

Препоръчваме Ви да ни потърсите не само ако не сте раждала, но и ако вече имате родено дете. Присъствието на партньор, ако имате такъв, или родител, ако сте около 18-годишна възраст, е препоръчително. По време на консултацията ще обсъдим всички възможности, ще преценим не само онкологичната диагноза заедно с Вашите лекари и наш консултант, но и Вашия яйчников резерв и всичките възможности да го запазим и съхраним.

Чести въпроси и ситуации, в коите ще попаднете

Веднъж диагнозата е поставена, кога да Ви потърся?

Може да ни потърсите веднага след поставяне на диагнозата и извършване на необходимите оперативни и стадиращи интервенции, като напр. „сентинелна биопсия“. Носете цялата документация по онкологичната диагноза.

Кога мога да опитам да забременея след лечението?

За отговарянето на този въпрос е много важна съвместната работа между репродуктивния специалист и Вашия онколог. Ние също можем да Ви помогнем със съвет от нашите консултанти. На първо място е от значение дали ще се провежда следоперативна терапия (прицелна или имунотерапия). Ако стадият на Вашето заболяване е III, то по всяка вероятност ще Ви бъде предложена следоперативна терапия в рамките на 1 година след операцията. Както вече споменахме, бременност по време на активно лечение категорично не се препоръчва. След приключване на терапията трябва да се изчака най-малко 4-5 месеца в зависимост от конкретните медикаменти, използвани при Вас. В по-ранните стадии (I-II) лечението е оперативно и лекарствена терапия към момента не се предвижда. В този случай потенциална бременност трябва да се балансира с риска от рецидив на заболяването, който е най-висок през първите 2 години след операцията. Често рецидивите изискват и медикаментозно лечение, което, както беше обсъдено по-горе, е контраиндицирано по време на бременност. По тази причина често се препоръчва изчакването на поне 2 години след операцията преди евентуална бременност.

Онкологът ми каза, че няма да провеждам следоперативно лечение. Трябва ли да замразя яйцеклетки/ембриони?

В тези случаи най-добре е да направите консултация с репродуктивен специалист (елате при нас). Често след оперативно лечение на малигнен меланом пациентите се съветват да изчакат с евентуална бременност поне 2 години поради повишения риск от рецидиви в този период. В зависимост от Вашата възраст тези 2 години може значително да намалят яйчниковия Ви резерв и това да затрудни желаната бременност. По време на онкологично-репродуктивната консултация при нас ние ще направим оценка на яйчниковата функция, ще вземем предивид Вашата възраст и ще можем да Ви посъветваме най-правилно.

Ако вече съм започнала терапията, мога ли да запазя яйцеклетки/ембриони?

Да, можете и това няма да повлияе негативно на терапията Ви при добра съвместна работа на лекуващия Ви онколог и нас. Това обаче не е обичайна практика, а и трябва да се концентрирате върху основното лечение. Нашият съвет е – не чакайте, вземете решението предварително и елате на консултация при нас.

Какъв контрацептив да използвам по време на терапията?

Този въпрос ще бъде обсъден по време на консултацията, като ще се вземат предвид индивидуалните особености и предпочитания на всеки пациент. Ако се предвижда провеждането на следоперативна терапия при Вас, съветваме Ви да използвате поне 2 различни метода за контрацепция.

 

Запомнете, че...

Трябва да потърсите консултация ВЕДНАГА!

Всяка жена с онкологично заболяване в репродуктивна възраст трябва да се консултира с репродуктивен специалист, независимо от стадия на заболяването си и независимо от това дали е раждала или не. Това е и официалната препоръка на най-авторитетните организации по медицинска онкология и репродуктивна медицина като ESMO, ASCO и ESHRE.

Това няма по никакъв начин да забави терапията Ви.

Консултацията с нашите репродуктивни специалисти ще бъде направена в рамките на 24 часа от Вашето обаждане, независимо къде се намирате в България. Ако решите да съхраните фертилитета си, ние можем да започнем веднага, без значение от деня на менструалния Ви цикъл, и ще приключим за около 10 дни. В нашата болница има изключителна координация между репродуктивните специалисти и медицинските онколози, което позволява започването на планираното лечение веднага след успешното добиване на яйцеклетките.

Процедурата е доказано безопасна и по никакъв начин не влошава прогнозата на онкологичното заболяване, както и последващата бременност, когато това е обсъдено и координирано с лекуващия медицински онколог.

Ако сте на възраст до 34 години, може да се възползвате от държавно финансиране чрез фонда за асистирана репродукция.

 

Възможности за запазване на фертилитета

В съвременната практика се прилагат следните процедури за запазване на репродуктивните способности при малигнен меланом – замразяване на яйцеклетки/ ембриони или замразяване на яйчникова тъкан.

Възможност за запазване на фертилитета

Честота на приложение и успеваемост на подхода

 
 Замразяване на яйцеклетки/ембриони ★★★  
Замразяване на яйчникова тъкан  

★★★ - най-често използван подход, най-висока успеваемост  ★★ - по-рядко използван подход, по-ниска успеваемост  - рядко използван подход