Научете при кои заболявания е налице риск за фертилитета Ви и какви възможности има за съхраняването му преди лечение.

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Рискове за фертилитета

Съхраняване на фертилитет

Консултацията със специалист по репродуктивно здраве е част от най-добрите медицински практики за мъже във висок риск от загуба на фертилитет. Рискът от загуба на фертилитет и възможностите за неговото съхраняване трябва винаги да бъдат обсъждани с лекуващия Ви лекар, когато е налице заболяване, чийто ефект води до увреждане на репродуктивните Ви възможности или чието лечение може да ги постави в риск.

Основната група пациенти в риск са млади онкологични пациенти, лекувани с химиотерапия, лъчетерапия и хирургия. Съществуват обаче и неонкологични индикации за съхраняване на фертилитет, които включват основно имунологични, хематологични,генетични болести, както и доброкачествени заболявания на пикочо-половата система. Увреждането на сперматогенезата може да бъде следствие както от самото заболяване (генетични заболявания, автоимунна и ревматоидна патология, възпалителни заболявания), така и от лечението му (имуносупресия, химиотерапия). Траен инфертилитет може да бъде директно причинен от хирургичното лечение на заболявания на тестисите.

Процедурите по запазване на фертилитет във всички тези случаи са идентични и включват замразяване на сперматозоиди, криопрезервация на тестикуларна тъкан и защита на тестикуларната функция посредством лекарствени продукти.

Не забравяйте, че всеки случай е индивидуален и препоръките при Вас може съществено да се отклоняват от описаните тук практики. При възникнали въпроси не се колебайте да се обърнете за повече информация към лекуващия Ви лекар.