Научете кога е налице риск за фертилитета Ви, какви възможности има за съхраняването му преди лечение, както и кога е безопасно да се планира бременност след терапия.

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Рискове за фертилитета

Съхраняване на фертилитета

Пътеводител във Вашата процедура по замразяване на яйцеклетки

Планиране на бременност

Бременност

Раждане

Кърмене

Консултацията със специалист по репродуктивно здраве е част от най-добрите медицински практики за жени във висок риск от загуба на фертилитет или преждевременна овариална недостатъчност (преждевременно изчерпване на яйчниковия резерв). Рискът от загуба на фертилитет и възможностите за неговото съхраняване трябва винаги да бъдат обсъждани с лекуващия Ви лекар, когато е налице заболяване, чийто ефект води до увреждане на репродуктивните Ви възможности или чието лечение може да ги постави в риск.

Основната група пациенти в риск са млади онкологични пациентки, лекувани с химиотерапия, лъчетерапия и гинекологична хирургия. Съществуват обаче и доброкачествени заболявания, които съставляват до 10-13 % от показанията за запазване на фертилитет. Неонкологичните индикации за съхраняване на фертилитет включват основно имунологични, гинекологични, хематологични или генетични болести. Овариалната недостатъчност може да бъде следствие както от самото заболяване (генетични заболявания, автоимунна и ревматоидна патология, възпалителни заболявания), така и от лечението на някои заболявания (имуносупресия, химиотерапия). Овариалната недостатъчност може да бъде директно причинена от хирургичното лечение на яйчникови заболявания. Процедурите по запазване на фертилитет във всички тези случаи са идентични и включват витрификация на яйцеклетки или ембриони, криопрезервация на яйчникова тъкан и защита на яйчниковата функция посредством лекарствени продукти.

Не забравяйте, че всеки случай е индивидуален и препоръките при Вас може съществено да се отклоняват от описаните тук практики. При възникнали въпроси не се колебайте да се обърнете за повече информация към лекуващия Ви лекар.