Пътеводител за пациенти Истински истории Блог За специалисти За нас Контакти

За сложните отношения между онкологичните заболявания, репродуктивната способност и успешната бременност

В този раздел ще намерите най-обща информация за това как онкологичните заболявания и тяхното лечение могат да повлияят репродуктивната ви способност, какви опции има за съхранението на фертилитета ви преди терапия, както и кога е безопасно да се планира бременност след терапия.

В подстраниците за бременност, раждане и кърмене ще намерите информация за случаите, в които тези събития съвпадат с провеждането на противотуморно лечение.

Не забравяйте, че информацията на този сайт се предоставя само с образователна цел и не замества компетентно становище на медицински специалист, а за всеки конкретен медицински случай е редно да се обърнете първо към лекуващия лекар.