Не забравяйте, че всеки случай е индивидуален и препоръките при Вас може съществено да се отклоняват от описаните по-долу практики. При възникнали въпроси не се колебайте да се обърнете за повече информация към лекуващия си лекар.

Химиотерапията, хормонотерапията и биологичната терапия при онкологично заболяване имат висок тератогенен потенциал (способност за увреждане и причиняване на малфорации в плода). Жени във фертилна възраст, които провеждат такова лечение, трябва да вземат всички мерки за избягване на забременяване. Специалистите по медицинска онкология препоръчват ползване на т.нар. двойно-бариерен метод. Не забравяйте че при някои видове тумори, като напр. хормонално-чувствителния карцином на млечната жлеза, някои видове противозачатъчни са противопоказани. Винаги се консултирайте с медицински онколог относно контрацепцията и методите за това.

Съществен момент в лечението на онкологичните заболявания е, че то може да продължи дълъг период от време. Така например дори след напълно хирургично отстраняване на рак на млечната жлеза пациентките се налага да провеждат химиотерапия в продължение на няколко месеца, лъчетерапия в продължение на повече от месец и хормонотерапия в продължение на години (до 7 г. след операцията). Такъв дълъг период на прием на медикаменти, опасни за развитието на плода, може съществено да наруши репродуктивните планове. Още повече, като се има предвид, че с времето фертилната способност на жената има тенденция да намалява. Затова трябва да се избере точният момент, в който преждевременното прекъсване на онкологичната терапия няма съществено да компрометира цялостното лечение, а в същото време фертилните функции да са все още адекватно съхранени. Вашият медицински онколог ще препоръча задължително спазване на контрацепция за период от няколко месеца след преустановяване на всяко лечение с цел „изчистване” на организма от остатъчните метаболити на онкологичните лекарсква.

Съществуват редица предразсъдъци по отношение на връзката между бременността и риска от рецидив при рак на гърдата. Последните прочувания обаче недвусмислено показват, че бременността след лечение на карцином на млечната жлеза не водят до повишен риск от рецидив. Дори обратно – могат да имат протективен ефект.