Ключови думи: онко,раждане

Не забравяйте, че всеки случай е индивидуален и препоръките при Вас може съществено да се отклоняват от описаните по-долу практики. При възникнали въпроси не се колебайте да се обърнете за повече информация към лекуващия си лекар.

При диагностициране на злокачествено образувание по време на бременност обикновено се прилагат точно определени схеми на противотуморно лечение само в последния триместър. Раждането може да се индуцира преждевременно с цел да се намали излагането на плода на повече курсове химиотерапия. След раждането туморът може да бъде отстранен хирургично. Ако се налага последващо противотуморно лечение, кърмене не се допуска.