Ключови думи: онко,фертилитет

Ако ви предстои лечение на онкологично заболяване, тук ще намерите кратка информация за това кога терапията може да изложи на риск шансовете Ви да станете майка в бъдеще.

Противотуморното лечение може да се отрази на Вашия фертилитет (Вашата способност да имате деца). Публикуваната тук информация цели да Ви запознае с рисковете за фертилитета и стъпките, които трябва да предприемете, за да го съхраните. Препоръчително е да се насочите към специалист по асистирана репродукция за запазване на фертилитета веднага след поставяне на диагнозата.

Онкологичните заболявания могат да бъдат агресивни и потенциално смъртоносни. Това означава, че тяхното лечение не може да бъде отлагано или забавяно за прекалено дълго време или за неопределен период от време. За разлика от други заболявания, при които лечението може да се препланува за период, който е съобразен с репродуктивните планове, лечението на онкологично заболяване трябва да се приложи в относителна неотложност. За съжаление, голяма част от методите за лечение на онкологични заболявания – хирургични, лъчетерапия, химиотерапия, хормонотерапия, могат да доведат до значително намаляване на фертилните способности. Това означава, че след провеждане на противотуморното лечение вероятността да забременеете и износите успешно дете намалява. Затова е задължително при консултация с медицински онколог да обсъдите бъдещите си планове за реализиране на потомство. В случаи, при които лечението на онкологичното заболяване може да наруши тези планове (ако нямате деца или ако имате желание да станете майка отново), могат да се предприемат определени мерки за поне частично неутрализиране на тези нежелателни ефекти от лечението.

Важно! Не всички терапии носят риск за репродуктивната способност, но най-подходящата за Вас може да определи само и единствено лекуващият Ви специалист медицински онколог. Споделете с него въпросите и притесненията си и в случай, че нямате деца, а терапията Ви би компрометирала шансовете Ви за това, коментирайте възможности за съхраняване на фертилитета.

Хирургично лечение

Като цяло хирургичното лечение повлиява най-малко репродуктивните способности с изключение на случаите, в които се налага отстраняване на органи, които имат пряко участие в забременяването или износването на плода. Възможностите за съхраняване на детеродните функции в тези случаи зависят основно от стадия на заболяването. При по-ранни стадии е възможно обемът на оперативното лечение да се ограничи до т.нар. органосъхраняващо ниво, което едновременно с отстраняването на тумора да осигури и запазване на възможностите за репродукция. Ако Вашият случай е такъв, поискайте повече информация относно евентуалните рисковете за фертилитета Ви от своя хирург.

Лъчетерапия

Лъчетерапията използва радиоактивни източници за олъчване на части от тялото, където в момента има или е имало тумор, който вече е отстранен. Лъчите от тези източници могат да имат неблагоприятен ефект върху здравите тъкани, включително намаляване на фертилните способности. Съвременната лъчетерапевтична апаратура може до голяма степен да контролира дозите на лъчите, които попадат в здравите тъкани. В случай че планувате репродукция, трябва да обсъдите това със своя лъчетерапевт, за да може той да прецени до каква степен Вашият конкретен лъчетерапевтичен план има риск да засегне органи, свързани с репродукцията. Този план може да бъде модифициран така, че репродуктивната способност при възможност да бъде засегната в минимални граници.

В случаите, когато се налага лъчетерапия в областта на таза, е възможно да се приложи хирургичен метод за предпазване на яйчниците от увреждане, наречен овариална транспозиция. При нея здравите яйчници се преместват извън радиационното поле, като се захващат за коремната стена.

Лекарствено лечение

В лекарственото лечение на онкологичните заболявания влизат различни терапевтични подходи, в това число химиотерапия, хормонотерапия и биологична терапия.

ХИМИОТЕРАПИЯ

Сред терапиите за лекарствено лечение на онкологичните заболявания най-агресивна за фертилитета е химиотерапията, която използва индивидуално приложение или приложение в различни комбинации на лекарства, наречени цитостатици. Тези лекарства са разработени така, че да унищожават всички делящи се клетки в организма. Това спомага за лечението на туморите, които са съставени от бързоделящи се тъкани, но заедно с това уврежда и здрави тъкани и органи, при които клетъчното деление е важно. Такива тъкани са например лигавицата на матката (ендометриум) и части от яйчника. Това е причината при жени, при които менопаузата още не е настъпила, химиотерапията да доведе до промени в менструалния цикъл, включително и менопауза.

Различните цитостатици и комбинации от тях могат да доведат до намаляване на фертилитета в различна степен. Затова е задължително преди да стартирате химиотерапия да обсъдите своите репродуктивни планове със специалист по медицинска онкология.

Преди стартиране на химиотерапията могат да се предприемат определени стъпки, които да намалят негативния ефект от това лечение. Науката е разработила методи, чрез които жизнеспособни яйцеклетки да се извадят от организма и да бъдат съхранени в благоприятна среда извън тялото, докато то е подложено на химиотерапия или други видове лечение, които могат да ги увредят. Впоследствие тези яйцеклетки могат да бъдат използвани за реализиране на репродуктивните цели.

Вашият репродуктивен специалист може да препоръча съхраняване на ембриони, ако имате конкретен партньор и желание да създадете потомство с него.

Процедурата на съхраняване на полови клетки се извършва и при мъже, на които предстои лечение, което уврежда тестисите.

ВАЖНО! Репродуктивните планове трябва да бъдат споделяни с тесните специалисти своевременно именно поради факта, че онкологичното лечение не може да бъде отлагано прекалено дълго време. Процедурите по съхраняване на фертилитета трябва да се координират с началото на предстоящата химиотерапия, което изисква екипен подход от страна на множество различни специалисти – гинеколози, специалисти по асистирана репродукция, медицински онколози, хирурзи, специалисти по образна диагностика.

ХОРМОНОТЕРАПИЯ

За разлика от химиотерапията, т. нар. хормонотерапия не оказва толкова драстичен негативен ефект върху репродуктивните възможности. Тя се провежда с различни лекарствени продукти, които от своя страна се отразяват по различен начин върху фертилитета. При нужда от запазване на репродуктивните функции медицинският онколог ще избере продукта с най-малко негативни ефекти, както и адекватната продължителност на неговия прием. Основният проблем, който възниква при хомронотерапията, е, че, тя е лечение, което се приема за дълъг период, обикновено няколко години. Това се прави с цел да се намали рискът от рецидив на туморното заболяване (основно при рак на гърдата). Правилният момент на преустановяване на хормоналното лечение е този, при който вече рискът от рецидив е относително нисък, а в същото време фертилните функции на пациентката са все още запазени.

БИОЛОГИЧНА ТЕРАПИЯ

Съществуват редица лекарства, които влизат в групата на биологичните агенти. Досега няма данни за негативно повлияване на фертилитета, свързано с тези агенти. По време на техния прием обаче както при химио- и хормонотерапията, трябва да се спазват стриктни мерки за контрацепция.