С напредване на възрастта и под въздействие на различни фактори (прекомерен стрес, заседнал начин на живот, наднормено тегло, прекалена консумация на алкохол, тютюнопушене, пестициди в храната, излагане на прекомерна топлина, вредни химически въздействия и др.) репродуктивното здраве на мъжа страда и започват изменения, които в някои случаи могат да доведат и до трайни увреждания на сперматогенезата. Затова след достигане на полова зрялост за всеки мъж е препоръчитлено веднъж годишно да извършва семенен анализ (спермограма), за да е наясно с репродуктивния си статус. Спермограмата дава информация за количеството и качеството на сперматозоидите в еякулата и ако се извършва в препоръчаните интервали, дори и при установяване на отклонения на даден етап от живота своевременно могат да бъдат взети мерки за тяхното преодоляване, или ако измененията са необратими и в посока трайно засягане на сперматогенезата, мъжът би имал възможност да направи навременен и информиран избор относно съхраняване на своя фертилитет.

Как се извършва изследването

Препоръчително е изследването да бъде извършено в клиника по асистирана репродукция, където семенната течност се набавя чрез мастурбация в специално предвидени за изследването помещения. В болница "Надежда“ тези помещения са в непосредствена близост до Андрологичната лаборатория и са свърани с нея. След като еякулатът бъде събран в стерилен контейнер, се предава на биолог от Андрологична лаборатория.

Преди отделянето на еякулата е необходимо:

 • пикочният мехур да бъде празен;
 • задължително измиване на ръцете и на гениталиите;
 • полово въздържание между 3 и 5 дни.

Най-важните параметри, които се оценяват, са:

 • обем на еякулата в милилитри;
 • концентрацията на сперматозоиди – това е количеството сперматозоиди в един милилитър;
 • общ брой сперматозоиди в целия еякулат;
 • подвижност на сперматозоидите в %, разпределени в няколко категории;
 • морфология на сперматозоидитев %, т.е. колко от тях са с правилна форма.

При извършването на специфичен тест за морфология по Крюгер сперматозоидите се оцветяват по специална технология. Препаратът се гледа под микроскоп и сперматозоидите се разпределят в различни категории в зависимост от това дали са с нормална морфология и какви дефекти притежават. Благодарение на оцветяването дефектите се виждат по-ясно.

Резултати от изследвания

Резултатите отобикновената спермограма в болница „Надежда“ се получават в рамките на един работен ден. Нормалните стойности могат да варират в различните лаборатории, както и между отделните спермограми (сперматогенезата е продължителен процес, отнемащ 72-74 дни).

Показатели в норма:

 • обем 1,5 мл.;
 • концентрация от 15 милиона за 1 мл.;
 • общ брой сперматозоиди по-голям от 39 милиона;
 • подвижност на сперматозоидите – активно подвижни 25 % или общо подвижни сперматозоиди 40 %;
 • общо морфология – 14 %;
 • морфология по стриктните критерии на Крюгер – повече от 4 %.

Най-често поставени диагнози или какво мога да прочета в резултата:

 • Нормозооспермия– всички показатели са в норма;
 • Олигозооспермия– намален брой сперматозоиди;
 • Астенозооспермия– намалена подвижност на сперматозоидите;
 • Тератозооспермия– влошенаморфология на сперматозоидите;
 • Азооспермия– не се откриват никакви сперматозоиди в еякулата.

Резултатите се получават лично. Следва разговор с биолозите, които ще Ви обяснят точните резултати от изследването и заключението.

Ако резултатът е лош и има отклонения

Първият съвет е да се направи повторно изследване след известен период от време, за да се потвърдят или отхвърлят резултатите. Възможно е това да е временно състояние. Спермограмата варира в определени граници. Понякога причината е неизяснен страничен фактор, който временно оказва отрицателно влияние върху изследването.