Сперматозоидът е най-малката клетка в човешкото тяло и единствената човешка клетка, която се произвежда в един организъм, но е създадени да оцелее в друг.

Сперматозоидите са специфични клетки при мъжа. Макар и негови, те са предназначени да изпълнят мисията си извън неговото тяло.

Сперматозоидът се състои от глава, шийка и опашка. В главата се намира генетичният материал – ядрото на клетката и т.нар. акрозома. Тя е образувание, изпълнено с ензими, с чиято помощ сперматозоидът си проправя път през гъсто разположените кумулусни клетки преди да достигне яйцеклетката. Акрозомата участва и при навлизането на сперматозоида във вътрешността на яйцеклетката по време на оплождането. Затова тази структура се намира най-отпред на главата и наподобява шапка.

Шийката е разположена между главата и опашката. В нея се съдържат малки органели, отделящи енергия за движението на сперматозоида.

Опашката е най-дългата част на сперматозоида. Тя е изградена от специфични белтъци, подредени по определен начин. В резултат на взаимодействието между тях цялата клетка се придвижва в пространството. Опашката не бива да е скъсена или усукана в различна степен, тъй като това затруднява движението на сперматозоида, изчерпва неговата енергия напразно и прави придвижването му неефективно. Сперматозоидът с нормална морфология им овална глава, гладка шийка и една дълга опашка.

Сперматозоидите се образуват в тестиса, но узряват в структура над него, наречена епидидим. Всяка минута в тестисите узряват и са готови за път 50000 сперматозоида.

Малко известен факт е, че спермата, отделена във вагината, няма оплодителна способност. Трябва да се завърши капацитацията, за да стане това възможно. Капацитацията в женската полова система трае около седем часа и е постепенен процес, който се развива през целия път на сперматозоидите.