Как да запишете час за изследването и как се извършва то – научете тук.

Препоръчително е изследването да бъде извършено в клиника по асистирана репродукция. Причината е, че спермограмите там се правят от обучени биолози, работи се със специални броителни камери и при спазване на строги правила. Препоръчително е спермата да де даде на място. Така се избягват възможни неблагоприятни събития, като например разливане, замърсяване, охлаждане или повреждане на пробата. Важно е да има полово въздържание между 3-5 дни. Твърде малкото или прекалено голямо въздържание правят резултатите нереални, обикновено се влошават концентрацията и подвижността на сперматозоидите. Семенната течност се дава чрез мастурбация в специално предвидени за изследването помещения. В болница „Надежда“ тези помещения са в непосредствена близост до Андрологичната лаборатория и са свързани с нея. След като еякулатът бъде събран в стерилен контейнер, се предава на биолог от Андрологична лаборатория. Впоследствие той се поставя в инкубатор, където при специфични условия спермата се втечнява. Това позволява от целия еякулат да се отдели проба за изследване.

Малка капка от спермата се поставя в броителна камера, създадена специално за сперматозоиди, за определяне на концентрацията (броят на клетките в един милилитър сперма) и пдовижността.

ВАЖНО! Преди отделянето на еякулата е необходимо:

  • пикочният мехур да бъде празен;
  • задължително измиване на ръцете и на гениталиите.

За да запишете час за спермограма, обадете се на кол центъра на болница "Надежда" - 02 441 79 70, 0882193970, 0882193972. В болница „Надежда” спермограмите се правят предимно следобед, като резултатите от обикновената спермограма са готови до края на същия работен ден. Резултатите от разширената спермограма с морфология по стриктните критерии на Крюгер се получават на следващия работен ден. В деня, в който имате записан час за спермограма, предварително Ви предстои разговор с биолозите от Андрологичната лаборатория. При първо посещение се попълва въпросник, който остава във вашето досие. Информацията от въпросника е строго конфиденциална, използва се само от лекуващия лекар и екипа биолози и е основа, върху която медицинският екип стъпва, за да назначи евентуално лечение. Необходима ни е информация за здравословното Ви състояние, прекарани заболявания, условия на живот и труд. Всичко, което лично запишете, се използва единствено от нашия екип с цел правилна диагностика и лечение. Оформя се досие, в което се събират копията на всички спермограми, направени в нашия център. Всички тези изследвания са изключително важни и необходими, за да се следи по-нататък лечението.