Информацията, публикувана в този раздел на сайта, е предназначена за медицински специалисти.

Уважаеми колеги, в този раздел ще намерите актуални текстове на консенсусното решение за съхранение на фертилитета, предложения за препоръки, както и библиотека с подбрани научни публикации.

Избрани научни публикации на тема онкология и автоимунни и равматоидни заболявания

Фертилитет, онкология, автоимунни заболявания

Запазване на фертилитета при пациенти с онкологични заболявания; терапии, изследвания и проучвания.

Вижте повече

Консенсус - Запазване на фертилитета, бременност и гонадотоксична терапия - препоръки за поведение

Приет 19.01.2017, пълен текст

Пълен текст на консенсусното решение, разработено и прието на 19.01.2017 г. от интердисциплинарна експертна група.

Вижте повече