Какво представлява замразяването на сперматозоиди като процес и какво е необходимо, за да съхранят замразените сперматозоиди своята жизнеспособност и скъпоценен репродуктивен потенциал - повече за всичко това ще научите тук.

Замразяването на сперматозоиди е утвърден и доказан метод за съхраняване на фертилитет при мъжете. Това е рутинна процедура, която е възможно да се прилага при всеки мъж в репродуктивна възраст, независимо от това има ли непосредствени планове за възпроизводство или не. Провежда се бързо, без хормонални подготовки. При влошени параметри на спермограмата се препоръчва повторение от няколко замразявания през 2-3 дни. В случаите, когато спонтанното отделяне на еякулат е невъзможно, се прибягва до прилагането на инвазивни хирургични техники, като тестикуларна спермална екстракция (TESE).

Замразяване на сперматозоиди по метода "витрификация"

Съвременната технология, която се използва в болница „Надежда“, се нарича „витрификация” – ултра бързо замразяване. След като бъдат промити и пречистени, сперматозоидите се поставят в специална среда с криопротектанти. Замразяването им се извършва в криоепруветки, които се потапят в течен азот. Скоростта на замразяване е много по-висока в сравнение с другите методи, като така не се образуват кристали от замръзналата вода в клетките и се избягват уврежданията, които в противен случай биха настъпили. Криоепруветките се поставят и подреждат в специални съдове с течен азот и се съхраняват при температура -196 градуса по Целзий.

За да протече успешно, витрификацията изисква специално обучени андролози, а за да съхранят качествата си по време на криосъхранението, сперматозоидите е необходимо да се съхраняват при постоянен контрол на критичните параметри – криосъдовете са снабдени със система за автоматично доливане с течен азот и датчици за отчитане и контрол на температурата, които гарантират поддържането на постоянна температура за неограничено дълго време.

Как протича една процедура по замразяване

Ако желаете да стартирате процедура по замразяване на сперматозоиди, първо трябва да запишете час за андрологична консултация, на която да бъде обсъдена необходимостта от допълнителни изследвания. След това се извършва семенен анализ (обикновена спермограма) – рутинно изследване, при което се описват основните физико-химични характеристики на спермата, броят на сперматозоидите, тяхната подвижност и външен вид. По преценка на лекаря и андролога могат да бъдат назначени и допълнителни изследвания (разширена спермограма, микробиологични и вирусологични тестове и др.). Броят на процедурите по замразяване на сперматозоиди се определя индивидуално, в зависимост от резултатите от спермограмата и конкретните нужди.

В специално предвидени за изследването помещения семенната течност се отделя чрез мастурбация, като се събира в стерилен контейнер и се предава на биолог от Андрологична лаборатория (в болница „Надежда“ тези помещения са в непосредствена близост до Андрологичната лаборатория и са свързани с нея). Обработени и пречистени, сперматозоидите се разпределят на дози в отделни криоепруветки с цел да се предотврати нуждата от многократно размразяване и замразяване при бъдещото им използване, както и да се ограничи рискът от намалена преживяемост на сперматозоидите.

ВАЖНО! При пациенти с вирусни и/или бактериални инфекции е нужно назначаване на определено лечение преди започване на процедурата по замразяване, както и допълнителни техники на пречистване на сперматозоидите. Процесът се дискутира с пациента на всеки един етап и е съобразен със спецификата на неговото състояние.

Как се размразяват сперматозоидите

Процесът на размразяване на сперматозоидите отнема до 60 минути. Следва процедура на пречистване и изследване на подвижността и виталността на размразените сперматозоиди. Ако има достатъчно бързоподвижни сперматозоиди и не е необходима допълнителна обработка и селекция, те могат да бъдат директно използвани за оплождане на яйцеклетки в планираните инвитро процедури.