По една или друга причина обмисляте замразяване на яйцеклетки. Кои са немаловажните подробности, които трябва да обмислите, преди да предприемете действие - ще научите тук.

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ

Кога обмисляме замразяване

Как се замразяват яйцеклетки

Как протича една процедура по замразяване

Законова уредба

Ако днес по различни причини не сте готова да станете майка, замразяването на яйцеклетки би Ви дало шанс да съхраните фертилитета си за бъдещ момент, който ще изберете за реализиране на репродуктивните си планове. Така в деня, в който пристъпите към това, шансовете Ви за забременяване ще са равни на тези, които сте имали в деня, в който сте замразили яйцеклетки.

Преди да пристъпите към подготовка за замразяване обаче не забравяйте:

  • да се запознаете със стъпките, които включва процедурата, както и със законовите изисквания.
  • да потърсите компетентна и изчерпателна информация за това какво е замразяването на яйцеклетки, как и къде се извършва, на кого помага, каква е очакваната успеваемост.
  • да проучите клиниката преди да започнете процедура. Потърсете медицински център по репродуктивно здраве, който разполага с необходимата апаратура и условия за съхранение на репродуктивни клетки, както и с надежден екип от лекари и биолози, притежаващи необходимия опит за извършване на процедурата.
  • да изискате да бъде направена оценка на Вашия яйчников резерв и въз основа на резултатите от изследванията коментирайте очакваните резултати от една процедура по замразяване.
  • да се уверите, че преди да пристъпите към подготовка за замразяване са Ви направени профилактични прегледи и изследвания, които да потвърдят, че нямате медицински противопоказания за извършване на процедурата.
  • да изискате предварително информация за разходите за подготовката и за самата процедура.
  • да се запознаете с документите, които се оформят между Вас и клиниката, кой какви отговорности поема и какви права и задължения има, както и какви обезщетения и неустойки са предвидени в случай на неблагоприятни събития.

Информирайте се задълбочено за всяка стъпка от процеса, която Ви предстои.

Процедурата ще отнеме малка част от времето Ви. Въпреки това трябва да планирате с внимание ангажиментите си и да предвидите чести посещения в клиниката по репродуктивно здраве за период от една до две седмици.

Споделете с близки хора за решението си. Тяхната подкрепа в това пътуване е важна.