Какво представлява замразяването на яйцеклетки като процес и какво е необходимо, за да съхрани замразената яйцеклетка своята жизнеспособност и скъпоценен репродуктивен потенциал - повече за всичко това ще научите тук.

Какво представлява замразяването?

При охлаждането на живите клетки под определена гранична температура, жизнените процеси в тях вече не могат да протичат нормално и часовникът спира. В такова дълбоко приспано състояние теоретично те биха могли да прекарат месеци, години, десетилетия. Температурната граница, която трябва да се преодолее, за да се постигне това, е -130 градуса по Целзий. Това е по-студено от най-студеното място на Земята, и единственият начин да се постигне е с помощта на течни газове – в случая течен азот. Преди да се подложи на замразяване, пробата се подготвя, като се добавят един или повече различни криопротектора – вещества, които да предпазят клетъчните структури от увреждане по време на замразяването.

Защо замразяването на яйцеклетката изисква специална технология?

Яйцеклетката е наистина много специална. Тя е най-голямата клетка в нашето тяло, като при това съдържа огромен процент свободна вода. В това е и голямата беда – както знаем, водата е единственото вещество, което при охлаждане между 4 и 0 градуса не се свива, а увеличава обема си. Със замръзването си водата образува безкрайно красиви, но смъртоносни ледени кристали – те буквално разкъсват клетките. Затова и при замразяването на живи клетки и тъкани се цели на всяка цена да се избегне фаталното кристалообразуване в клетките.

Каква е съвременната технология за замразяване?

Откога датира замразяването на яйцеклетки като технология

На много места ще прочетете, че това е съвсем нова, експериментална технология, за която не е ясно дали работи. Истината е по-различна: опитите да се замрази яйцеклетка датират от много години, като първото съобщение за родено дете след такава процедура е от 1986 г., когато австралийският учен д-р Кристофър Чен успява да „събуди“ замразени яйцеклетки. За съжаление методът на д-р Чен не е бил това, което медицината търси, защото той дава успешен резултат в прекалено малък процент случаи. Още три десетилетия науката търси начин да съхрани успешно човешката яйцеклетка.

Големият пробив: витрификацията

Дълго чаканият успех в замразяването на яйцеклетката идва с разработването на нова методика – т.нар. ултра бързо замразяване, при което клетките се подготвят за зимен сън с много по-концентрирани криопротектори, а охлаждането им става с мълниеносна скорост. По този начин се избягва фаталното образуване на ледени кристали и водата в клетките преминава директно в стъклоподобно състояние. Оттук и другото име на тази техника – витрификация.

Успеваемост на витрификацията

Първите доклади за резултатите от процедури с витрифицирани яйцеклетки надминават всички очаквания – над 95 % от яйцеклетките оцеляват след размразяване, 90% от тях се оплождат успешно и дават началото на жизнеспособни ембриони, процентът на получените бременности пък е над 65%. Макар и бавно, витрификацията навлиза в практиката на все повече клиники по цял свят.

Замразяването на яйцеклетки вече се приема за утвърдена технология

След обстоен анализ на стотици публикувани резултати, през 2012 г. Американското общество по репродуктивна медицина – една от най-влиятелните организации на специалистите по асистирана репродукция в света – излезе с официално становище, че замразяването на яйцеклетки по метода витрификация се приема за технология, която напълно е доказала своята ефективност и безопасност.

Витрификацията на яйцеклетки си остава висока летва

И днес обаче замразяването на голямата женска гамета си остава предизвикателство – защото за да протече успешно, витрификацията трябва да се извърши от специално обучени ембриолози, а за да запазят яйцеклетките качествата си по време на криосъхранението, трябва да бъдат съхранявани при постоянен контрол на критичните параметри – условия, които изискват допълнителни усилия и инвестиции от медицинските специалисти.