Какво пише в закона и кой следи за спазването му - научете тук.

Кой контролира процеса

Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на дейностите по асистирана репродукция, към които се числят и събирането и замразяването на яйцеклетки.

Къде е регламентирана дейността по събиране, замразяване и съхранение на яйцеклетки

Наредба №28 ОТ 20 ЮНИ 2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ е нормативният документ, който дава законовата рамка на процедурата по събиране, замразяване и съхранение на яйцеклетки и сперматозоиди в България.

Юридически въпроси, на които трябва да имате отговор:

Колко дълго според закона мога да пазя своите яйцеклетки?

Максималния срок за съхранение яйцеклетки, определен в Наредба 28, е препоръчителен и той е 5 години. Това не означава, че при ваше желание клиниките не могат да продължат съхранението на биологичния материал.

Кой е собственикът на съхранените яйцеклетки?

Съхранените яйцеклетки са изключителна собственост на жената, от която са добити. Всички документи, които се оформят преди стартиране на процедурата, по събиране, замразяване и съхранение на яйцеклетките се заверяват с нейния подпис. Договорът за съхранение на яйцеклетки се сключва между клиниката и жената, която желае да съхрани свой генетичен материал.

В случай че реша да се откажа от съхранение, как се случва това?

Ако решите да се откажете от съхранените яйцеклетки, трябва да подпишете специален документ за отказ от съхранение, в който указвате и каква да бъде по-нататъшната им съдба.
Може да изберете от три възможни варианта:

  • Яйцеклетките да бъдат унищожени;
  • Яйцеклеткитет да бъдат дарени анонимно (ако отговаряте на допълнителните условия да бъдете анонимен донор, а именно: да сте до 34 години с поне едно родено дете);
  • Яйцеклетките да бъдат дарени за научни изследвания.

Мога ли да ги даря на моя позната, която се нуждае от донорска яйцеклетка?

Ако тази позната е Ваша е сестра или първа братовчетка, а Вие сте на възраст до 38 години с поне едно родено дете, имате право да дарите яйцеклетките. Това е т.нар. роднинско донорство, регламентирано в наредбата за жени родственици по права линия.

В случай че нямате такава роднинска връзка с реципиента (жената, която ще приеме донорската яйцеклетка), може да дарите анонимно – без да имате право да научите на кого е трансферирана яйцеклетката, защото донорството е анонимно, безвъзмездно и алтруистично.

В случай на смърт на жената, която е съхранила яйцеклетки, може ли някой друг (роднина, приятел, непознат) да ги ползва?

Не. В случай на смърт на жената, съхранила яйцеклетки, те не могат да се ползват от друг и се унищожават.