Успешни резултати може да постигнем само при добро сътрудничество и мотивация от страна на всички ангажирани в това начинание - лекуващ хематолог, репродуктивен специалист и не на последно място - пациентът!

 • Кои са най-разпространените онкохематологичните заболявания, които засягат жените и мъжете в репродуктивна възраст?

Злокачествените хематологични заболявания са биологично и клинично хетерогенна група неоплазии. Те представляват около 9% от всички малгнени заболявания в Европа и САЩ. Като възрастово разпределение засягат предимно пациентите над 60-годишна възраст. За съжаление, през последните години се наблюдава тенденция към тяхното "подмладяване". Въпреки ниската честота на онкохематологичните заболявания при пациентите в репродуктивна възраст, медицината днес дава все по-големи шансове за излекуване. Това поставя и въпроса за съхранение на фертилитета при тази популация. Най-често срещаните неоплазии във възрастта между 18-40 са дифузен В-едроклетъчен лимфом, болест на Ходжкин, остри левкемии.

 • Какво лечение предполагат тези състояния?

Комплексна терапия, вклъчваща химиотерапия, лъчетерапия, таргетна терапия, имунотерапия и трансплантация на стволови клетки.

 •  Как лечението може да повлияе негативно върху репродуктивните органи при жените и мъжете?

Терапията при злокачествените заболявания може да доведе до трайна загуба на репродуктивния потенциал както при мъжете, така и при жените. Някои режими, като ABVD, CHOP, Rituximab, наддиафрагмална лъчетерапия, водят до обратима овариална дисфункция при жените и гонадотоксичност при мъжете. В контраст с тях високодозовата химиотерапия, целотелесното облъчване и миелоаблативните химиотерапевтични режими при трансплантация на стволови клетки водят до необратимо безплодие.

 • Какви са препоръките за съхраняване на шансовете за дете при тези пациенти?

Преди всичко пациентът трябва да бъде много добре запознат с естеството на своето заболяване, неговото лечение, всички неблагоприятни последствия - от токсичността и усложненията, свързани с лечението, до вероятността за неуспех на терапията. Важно е още при поставяне на диагнозата да бъдат обсъдени с лекуващия/консултиращ хематолог и репродуктивен специалист възможностите за съхраняване на фертилитета.

 • Процедурата при жените за замразяване на яйцеклетки оказва ли някакво негативно влияние върху състоянието на пациента и налага ли отлагане на старта на терапията?

За съжаление някои обстоятелства, свързани с биологията и клиниката на малигнените хемопатии - внезапна начало, авансирало заболяване, което налага спешно започване на химиотерапия, ектремно високи стойности на левкоцитите, ниски показатели от ПКК, правят ситуацията при жените по-сложна. Невинаги отлагането на терапията за 7-14 дни е възможно, за да бъде реализирано съхранение на замразени яйцеклетки. Алтернативен избор може да бъде съхранението на овариална тъкан, което не изисква хормонална стимулация. Като всяка медицинска манипулация, рискове има, но медицинският екип не би предприел действия, които биха довели до негативни последствия за здравето на пациентката.

 • При мъжете процедурата по замразяване на сперматозоиди е изключително кратка. Но какво трябва да знаят момчетата, които са диагностицирани с онкохематологично заболяване, за съхраняване на репродуктивните им възможности?

Процедурата е бърза, не изисква планиране, не крие никакви рискове за състоянието на мъжа. Единственото условие е да бъде направена преди началото на първата инфузия на химиотерапевтика. Няма никакъв проблем това да се случи и в самия ден на започване на терапията.

 • Какво предполага добрата колаборация между репродуктивния специалист и хематолога, водещ основното лечение, по отношение на съхраняването на фертилитета при младите хора?

Съвременната медицина изисква мултидисциплинарен и индивидуализиран подход в диагностицирането и лечението на пациента. Успешни резултати може да постигнем само при добро сътрудничество и мотивация от страна на всички ангажирани в това начинание - лекуващ хематолог, репродуктивен специалист и не на последно място - пациентът! Ключът за това се крие в информираността.

 • Кога и при какви условия жените, преминали през лечение на онкохематологично заболяване, могат да планират бременност?

Планирането на бременност е възможно при пациентките, които са в ремисия в продължение на не по-малко от 2 години. Това е така, защото рискът за рецидив на заболяване е най-висок през първата година и значимо намалява с всяка следваща година.

 • Може ли бременността да окаже негативно влияние върху състоянието на пациент в ремисия?

Има редица проучвания и публикации, които потвържадават, че бременноста при ремисия не може да провокира рецидив на заболяването. Причината за завръщането на болестта е предопределена от нейния биологичен профил към поставяне на диагнозата.

 • Имате ли случай, с който изключително много се гордеете в практиката си, свързан с реализираните планове за родителство при Ваш пациент?

Да, това е пациентка с лимфом на Ходжкин, която на 3-та година от постигане на ремисия на заболяването забременя спонтанно и днес се радва на своето 2-годишно детенце. Проблемите, които срещнахме по пътя на 9-те месеца с нея, започнаха от въпросите "Дали да запазя бременността?, "Ще се върне ли болестта?", "Има ли риск за плода?" до съвети от акушер-гинеколози да прекъсне бременността или отказ да бъде проследявана, ако не направи амниоцентеза. Разбирате колко тежък емоцинален и психически момент може да се окаже сбъдването на едно от най-специалните събития в живота на човек.

 • Мотото на кампанията ни тази година е „Пътят ни е общ“. Как бихте завършили изречението „Пътят ни е общ, защото...?

Пътят ни е общ, защото болестта вече се е случила, преживяването е и физически, и емоционално болезнено, но когато грижата е споделена и информирана, посоката е вярна!