Запазване на репродуктивните възможности при левкемии

Левкемията е сериозна диагноза, но това не е присъда! Пишейки тази глава от сайта, ние знаем, че при правилна и навременна терапия шансовете да оздравеете са големи. След успешния край на тази борба трябва да можете да родите своето дете. Вярвайте в това и ЩЕ УСПЕЕМ!

Когато си говорим за това заболяване, ще кажем, че то не е едно, а представлява много разнородна и сложна група заболявания, които се различават по проява, възраст и симптоми.

И така, какво са Те? Левкемиите са група онкологични заболявания на кръвта. Костният мозък, който произвежда всички кръвни клетки, започва да произвежда бласти – това са изменени и незрели кръвни клетки. Тези бласти не дозряват и не могат да изпълняват функцията на зрелите кръвни клетки – еритроцитите, левкоцитите и тромбоцитите, но освен това блокират производството им.

 

Затова и най-честите симптоми на тези заболявания са свързани с наличието на твърде малко функционални еритроцити (състояние, наречено анемия, водещо до отпадналост, лесна уморяемост, сърцебиене, бледост на кожата, учестен пулс), левкоцити (чести и повтарящи се инфекции, като при критично ниски стойности може да се стигне и до животозастрашаващи такива) и тромбоцити (лесно насиняване на кожата, кървене от венците, носа или други части на тялото).

 

Левкемиите могат най-общо да се разделят на остри и хронични. Острите и хронични левкемии, засягащи клетките предшественици на еритроцитите, тромбоцитите и някои левкоцити, се наричат миелоидни, докато тези, засягащи лимфоцитните предшественици, се наричат лимфобластни или лимфоцитни.

Острата лимфобластна левкемия (ОЛЛ) е най-честото злокачествено заболяване в детска възраст, но се среща и при възрастни с по-ниска честота.

ОЛЛ може да се подраздели на B-лимфобластна и Т-лимфобластна в зависимост от начина, по който клетките изглеждат под микроскоп и някои техни клетъчни маркери.

ОЛЛ, възникваща при деца, е едно от първите сериозни онкологични заболявания, които са били напълно излекувани чрез комплексно лечение с химио- и лъчетерапия. В днешно време около 90% от децата с ОЛЛ биват излекувани.

При възрастни пациенти прогнозата остава по-сериозна, но напредъкът през последните десетилетия доведе до излекуването на значителна част от тях.

Хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) е бавно развиващо се заболяване, което се среща почти изцяло при възрастни пациенти над 50-годишна възраст (средна възраст 70 години) и по-често при мъже.

В ранните етапи на заболяването лекарите често предпочитат активното наблюдение пред медикаментозното лечение, тъй като няма данни, че по-ранно започване на агресивно лечение води до по-добри резултати.

През последните години навлязоха редица алтернативи на химиотерапията под формата на прицелна терапия, които се понасят значително по-добре. 5-годишната преживяемост при пациенти с ХЛЛ надхвърля 80%.

Острата миелоидна левкемия (ОМЛ) е най-често срещаната левкемия при възрастни пациенти, като се наблюдава при всички възрастови групи и зачестява с напредване на възрастта.

В зависимост от някои молекулярно-генетични клетъчни маркери, ОМЛ се подразделя на такава с добра, средна и лоша прогноза, което определя и интензивността на лечението, което може да включва както химио-, лъче-, прицелна терапия, така и високодозова химиотерапия с трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Хроничната миелоидна левкемия (ХМЛ) подобно на ХЛЛ е по-бавно протичащ вид левкемия, срещаща се отново предимно при възрастни пациенти.

Лечението на ХМЛ драстично се промени след 2000 година с навлизането на прицелната терапия, която осигурява дългосрочен контрол на заболяването при над 90% от случаите и позволи продължителността на живота на пациентите да не се различава значително спрямо тази на здрави хора.

 

Трябва ли да се предприемат действия по запазване на фертилитета при поставяне на диагнозата?

 

Левкемиите са  заболявания, които често изискват агресивно лечение, включващо различна комбинация от химиотерапия, лъчетерапия, прицелна терапия, а напоследък и имунотерапия.

Повечето странични ефекти, които ще получите от терапията, са преходни и ще изчезнат след нея.

Но негативният ефект, който ще имат върху Вашите яйчници и репродуктивни клетки, ще е в повечето случаи необратим.

Терапията ще доведе до спиране на яйчниковата функция – преждевременна яйчникова недостатъчност.

Ранната менопауза е една от проявите на яйчниковата недостатъчност, но с нея ще се справим лесно – ще заместим яйчника с хормонална терапия, която ще възстанови менструацията Ви. По този начин никой няма да разбере, че яйчникът Ви не работи.

С яйцеклетките нещата са по-сложни – веднъж угаснал, яйчникът няма да произведе повече нови. Ако ги съхраним преди това, тогава и този проблем ще е решен! Не се предавайте и говорете с Вашия онколог да го направите.

Решение винаги има, като то за щастие е напълно достъпно в България – съхраняване на яйцеклетки или яйчникова тъкан преди началото на активното лечение.

Чести въпроси и ситуации, в които може да попаднете

Какъв е рискът за фертилитета ми?

Рискът от инфертилитет зависи от редица фактори, като Вашата възраст, конкретния вид заболяване и предвидения терапевтичен режим.

Химиотерапевтичните режими, които са най-често използвани при лечението на острите левкемии, се считат за сравнително ниско гонадотоксични (увреждащи яйчниците). Все пак тази терапия може да се измени в хода на лечението и тогава съхраняването на Вашите яйцеклетки ще е по-сложно.

Често при по-млади пациенти и при по-високорискови заболявания началната химиотерапия е последвана от високодозова такава с трансплантация на хемопоетични стволови клетки, което почти напълно сигурно ще засегне яйчника необратимо.

Както споменахме по-горе, при липса на задоволителен отговор на стандартните режими, Вашият хематолог може да препоръча смяна на терапията с друг режим, който да е по-травмиращ за яйчника.

След като е започнало лечението веднъж обаче не е препоръчително да се правят опити за съхраняване на яйцеклетки и затова е най-добре това да става преди началото на активната терапия. Тук си оставяме една вратичка – да не е препоръчително, но има варианти – прочетете по-надолу.

Прицелните медикаменти, използвани при лечението на ХМЛ, сами по себе си не се считат за толкова гонадотоксични, но са абсолютно противопоказни преди или по време на бременност. Освен това лечението с тях обикновено е доживотно.

Решението обикновено е активно лечение, продължаващо няколко години, за да се добие пълен отговор, след което временно прекъсване на лечението или преминаване на лечение с interferon-alpha, който е разрешен по време на бременност.

Времето, необходимо за добиване на пълен отговор, обаче, зависи от редица фактори и често отнема години. При пациентки, диагностицирани на възраст след 30-35, тези години могат съществено да затруднят постигането на спонтанна бременност поради естественото намаляване на яйчниковия резерв.

Казано иначе – хубаво е да имате съхранени яйцеклетки предварително.

Консултацията с репродуктивен специалист няма ли да забави прекалено много лечението ми?

При нас пациентите с онкологични заболявания са с предимство и консултация с наш специалист ще бъде осигурена до 24 часа от обаждането Ви!

Моят хематолог иска лечението ми да започне до 2-3 дни. Какво да правя?

Потърсете ни без да се колебаете – имаме случаи, при които, работейки в екип с Вашия хематолог, можем да започнем и стимулиране на яйчника в първите дни от терапията  и да имаме успех. Това не всеки път е възможно, но знайте, че ако чуете „Не се занимавай с тези неща сега“, това не е отговор. Потърсете ни!

Мога ли да си позволя запазване на фертилитета от финансова гледна точка?

За пациентки с онкологични заболявания до 34-годишна възраст има държавно финансиране за процедурата, като всичко необходимо е обезпечено.

Ако сте над тази възраст, ние ще Ви помогнем – всички консултации и процедурата ще бъдат безплатни за Вас, като ще е необходимо да заплатите само медикаментите, използвани за стимулацията, и операцията, ако такава се налага.

В заключение – това заболяване се появява неочаквано и при двата пола, в различни възрасти.

Ако партньорът Ви е чул диагнозата или ако Вие самата искате да имате дете, знайте, че запазването на репродукцията е част от Вашето и неговото излекуване, то е първата крачка към него!

Запомнете, че...

Трябва да потърсите консултация ВЕДНАГА!

Всяка жена с онкологично заболяване в репродуктивна възраст трябва да се консултира с репродуктивен специалист, независимо от стадия на заболяването си и независимо от това дали е раждала или не. Това е и официалната препоръка на най-авторитетните онкологични и репродуктивни международни организации като ESMO, ASCO, ESHRE, ASRM.

Това няма по никакъв начин да забави терапията Ви.

Консултацията с нашите репродуктивни специалисти ще бъде направена в рамките на 24 часа от Вашето обаждане, независимо къде се намирате в България.

Ако сте на възраст до 34 години, може да се възползвате от държавно финансиране чрез Фонда за асистирана репродукция.

 

Възможности за запазване на фертилитета

В съвременната практика се прилагат следните процедури за запазване на репродуктивните способности при левкемия – замразяване на яйцеклетки/ ембриони или замразяване на яйчникова тъкан.

Възможност за запазване на фертилитета
Честота на приложение и успеваемост на подхода

Ограничения в прилагането на подхода във връзка с харакеристиките на онкологичното заболяване

Замразяване на яйцеклетки/ембриони ★★★

Заради естеството на тази група заболявания невинаги имаме на разположение тези необходими 10 дни за процедурата. Понякога пациентите се диагностицират в състояние, налагащо лечението да започне до часове или дни и единствената възможност остава замразяването на яйчникова тъкан.

Замразяване на яйчникова тъкан Диагнозата "левкемия" е относителна контраиндикация за реимплантацията на замразена яйчникова тъкан, тъй като съществува риск от „замърсяването“ ѝ с ракови клетки, които да бъдат върнати обратно в пациента при процедурата. Начин този риск да се намали е подробното изследване на яйчниковата тъкан за наличието на такива клетки, но това няма как да гарантира напълно отсъствието им. През последните години все повече се работи в насока на т. нар. in vitro матурация на незрели яйцеклетки и дори примордиални фоликули, което би позволило безопасно получаване на зрели яйцеклетки от яйчниковата тъкан. За момента това се приема за експериментално, но понякога е единствената възможност.

★★★ - най-често използван подход, най-висока успеваемост  ★★ - по-рядко използван подход, по-ниска успеваемост  - рядко използван подход