ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Този уебсайт („Сайтът“) се управлява от „МБАЛ ЗА ЖЕНСКО ЗДРАВЕ - НАДЕЖДА” ООД, ЕИК: 202195960 („МБАЛ“). МБАЛ "Надежда" отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и какви са вашите права.

 • МБАЛ и защитата на личните ви данни

МБАЛ "Надежда" спазва най-високи нива на поверителност на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за личните данни, които събираме чрез Сайта.

 • Каква информация събираме

Събираме лични данни за вас, когато използвате Сайта ни и ни предоставяте информация, като самите вие избирате и се съгласявате да направите това. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за вас:

 • Имена;
 • Възраст;
 • Данни за здравословно състояние;
 • Телефонен номер за контакт;
 • Електронен адрес и др.

Чувствителните лични данни, които събираме, се използват за осигуряването на здравни грижи и лечение, както и медицинска диагноза.

 • Как използваме и споделяме информацията ви

Ние обработваме личните данни, които събираме с цел:

 • По отношение на услугите в Сайта: записване на час за преглед, за първоначален преглед (асистирана репродукция), промоционални кампании, както и да отговаряме на ваши запитвания или друга кореспонденция.
 • По отношение на услугите, предоставяни в самото лечебно заведение: изледвания, лечение и медицинска диагноза, асистирана репродукция, видео и звукозапис с цел вашата защита и предоставяне на по-качествени услуги и ниво на здравеопазване.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, ще се използват за оценка на дейността ни или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.

МБАЛ "Надежда" използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти, центрове за АР, НАП, НОИ, НЗОК, общини, счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации.

В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат вашите данни.

МБАЛ "Надежда" обаче винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност на данните ви.
Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и непредоставянето на личните данни би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугата ни.

 • Докога съхраняваме информацията ви

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

 • Сигурност

МБАЛ "Надежда" взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

 • Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта, са обезпечени със съвременни технически средства. МБАЛ "Надежда" няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП. МБАЛ "Надежда" може да предостави, също така вашите лични данни на трети страни, които ще обработят данните съобразно инструкциите и под отговорността на болницата или съгласно закон.

 • Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от МБАЛ "Надежда" да ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранявани за вас. Можете също така да изискате МБАЛ "Надежда" да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо МБАЛ "Надежда".

Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.
Част от правата ви като изтриване на данните или възразаване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.
Промени в настоящата Политика за защита на личните данни.

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели МБАЛ "Надежда" я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, може да се обърнете към МБАЛ "Надежда" и нашето Длъжностно лице по защита на даните:

Адв. Сергей Николов

София, ул. Блага вест № 3, 1330 София

Имейл: sergey.nikolov@nadezhda.bg

Тел: 0887801257

 • Условия за ползване

Информацията на този сайт се предоставя единствено с общообразователна цел и в никакъв случай не замества компетентно медицинско становище. Използването на сайта е изцяло решение на потребителите.Информацията на този сайт не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. МБАЛ "Надежда" не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация с компетентно медицинско лице. Освен това сайтът може да съдържа препратки към определени закони и разпоредби, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

Организацията ни се разграничава от всякакъв вид отговорност, свързана с грешки, пропуски или непозволена промяна в съдържанието на този Сайт. Цялото съдържание на Сайта и всички предоставени от него услуги са без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на Сайта ни.