Запазване на репродуктивните възможности при мъже с онкологични заболявания

След лечение на онкологичното заболяване ще бъда ли отново мъж?

Не харесваме да започваме нашите статии с въпрос, но сега случаят е различен. Този въпрос е в главата на всеки мъж и момче с новооткрито раково заболяване. Време е да получи отговор. Да, твърде е вероятно, НО правете разлика между производство на сперматозоиди и сексуални функции.

За сперматозоидите

Сперматозоидите са фини и чувствителни клетки, които с голяма вероятност ще бъдат засегнати от Вашето лечение. Нещо повече, при много мъже с активно онкологично заболяване, независимо къде е то, вече има влошаване на някои показатели в спермограмата.

Лъче- или химиотерапията могат да редуцират силно броя на сперматозоидите и да увредят тяхната морфология, така че да станат неспособни за оплождане, дори с помощта на нашите инвитро процедури.

Сперматогенезата (образуването на зрели сперматозоиди) е бавен процес, който се извършва в семиниферните каналчета на тестиса. Преди да се образуват функцоналните сперматозоиди с глава и опашка, които сте виждали на видео, те са неподвижни кръгли клетки и преминават различни етапи на развитие. По-ранните форми на сперматозоидите лесно биват увредени от йонизиращо лъчение и цитостатици, каквито са химиотерапевтиците. Така получените зрели сперматозоиди, ако изобщо ги има, са с много странни и неправилни форми.

Да, в редки случаи има шанс след време показателите на спермограмата отново да се нормализират, но Ви препоръчваме да не разчитате единствено на това. Действайте предварително и ни потърсете веднага.

Ние не само ще замразим Вашите все още здрави сперматозоиди, но и нашите биолози ще Ви консултират колко замразени проби са нужни, за да е подсигурена репродукцията Ви.

Процедурата ще е напълно безплатна за Вас и ще я извършим бързо, без риск да се забави Вашето лечение.

Ако имате още въпроси, прочетете по-надолу и ни позвънете.

За секса

Сексуалната функция зависи от нивата на тестостерон, а не от количеството сперматозоиди. Тестостеронът се произвежда в други клетки на тестиса, наречени Лайдигови. Те са по-устойчиви, поради което по-рядко биват засегнати от терапията. Все пак е възможно да имате преходни сексуални нарушения.

Лъчетерапията в областта на главата може да доведе до рязък спад в нивата на мъжките полови хормони. Йонизиращото облъчване в областта на тестисите, както и някои химиотерапевтици, могат трайно да увредят Лайдиговите клетки или да ги накарат да произвеждат много малко количество тестостерон. Тук се намесваме ние и даваме хормонална терапия, която бързо и лесно ще възстанови Вашите сексуални функции.

Онкологични заболявания при мъжа

Колоректален карцином

Лечението се определя от стадия на заболяването. Операцията за отстраняване на тумора не носи риск за производството на сперматозоиди и тестостерон. Най-често използваните медикаменти по време на химиотерапия са 5-FU, capecitabine и oxaliplatin. Първите два медикамента са лекарства с нисък гонадотоксичен ефект, но oxaliplatin крие по-висок риск за увреждане на сператозоидите.

Препоръчваме Ви съхранение на фертилитета чрез замразяване на сперматозоиди преди началото на терапията, преди или дори след операцията. Това ще подсигури репродукцията Ви в бъдеще.

Рак на тестиса

Оперативното лечението включва орхиектомия (отстраняване на тестиса). Онколозите често препоръчват провеждането на химиотерапия с cisplatin. Този медикамент е с висока токсичност за сперматозоидите, затова Ви препоръчваме да съхраните фертилитета си чрез замразяване на репродуктивни клетки преди или след отстраняването на тестиса. Дори в случаи, когато химиотерапията не е част от комплексното онкологично лечение, премахването на единия тестис намалява количеството на произведените сперматозоиди наполовина и поставя фертилитета в риск.

Рак на простата

Лечението на рака на простата зависи от възрастта Ви и стадия на заболяването и може да предизвика временна или трайна загуба на Вашите репродуктивни способности. Оперативното лечение се състои в отстраняване на простатната жлеза и две малки жлези до нея - семиналните мехурчета. След тяхното премахване Вие няма да можете да имате еякулация (да отделяте сперма). Поради тези причини преди терапията и операцията следва да замразите сперматозоиди.

Лъчетерапията се прилага, за да се унищожат раковите клетки в простата и около нея и може да е в съчетание с хирургичното лечение или да се проведе самостоятелно. При това лечение е възможно да се наруши производството на сперматозоиди и тестостерон.

Хормонотерапията при този вид рак е също една от възможностите за лечение, при което чрез медикаменти се потиска производството на тестотерон. Клетките на простатния карцином растат под влияние на тестостерона и неговото блокиране спира производството на сперматозоиди. Затова е необходимо предварително да се погрижите за запазване на репродуктивните си възможности и да замразите сперматозоиди.

Рак на пикочния мехур

При него оперативната интервенция често е свързана с отстраняването и на простатната жлеза. Последствията от оперативното лечение и локалната лъчетерапия и рисковете за Вашите сперматозоиди са еднакви с тези при простатния карцином.

Рак на белия дроб

При това заболяване химиотерапията и имунотерапията са различни при различните форми. Все пак ще кажем, че в различна степен те ще увредят или прекратят производството на сперматозоиди. Медикаменти като цисплатината трайно увреждат сперматогенезата. Нашият съвет е да ни потърсите преди да сте стартирали терапията.

Рак на щитовидната жлеза

Лечението включва оперативно отстраняване на единия лоб или цялата щитовидна жлеза. Най-разпространените форми на заболяването (папиларният и фоликуларният карцином) често биват третирани с радиоактивна йодна терапия. При този метод ще сте лекуван с радиоактивен йод (най-често йод-131), целящ пълното унищожаване на остатъчни ракови клетки в тялото. Обикновено дозата е малка и предизвика преходни негативни ефекти върху сперматогонезата.  Въпреки това Ви препоръчваме съхранение на фертилитета чрез замразяване на сперматозоиди преди началото на терапията. Смята се, че по-продължителното приемане на радиоактивен йод може да има траен негативен ефект върху репродуктивните възможности.

Сарком

Лечението на този вид солидни злокачествени образувания включва химиотерапия с алкилиращи агенти – медикаментите с най-висок гонадотоксичен ефект. Лъчетерапията също е част от лечението, но увреждащото ѝ въздействие зависи от общата доза радиация и мястото на облъчване. Препоръчваме Ви съхранение на фертилитета чрез замразяване на сперматозоиди преди началото на терапията.

Меланом

Лечението бива хирургично за отстраняването на туморната формация и медикаментозно в лицето на т. нар BRAF и МЕK инхибитори (dabrafenib/trametinib и vemurafenib/cobimetinib), както и имунотерапия като checkpoint инхибиторите (pembrolizumab, nivolumab, ipilimumab). В литературата техният ганодатоксичен риск се определя като непознат. Въпреки че се приемат за сравнително безопасни по отношение на мъжкия фертилитет, съхранението на репродуктивните възможности чрез замразяване на сперматозоиди е вариант, който не бива да бъде изключван от комплексния подход на лечение.

Хематологични заболявания (левкемия и лимфом)

Лечението на тези заболявания включва различна комбинация от химио-, лъче-, прицелна терапия, а в някои случаи и високодозова химиотерапия с трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Тези методи имат различен гонадотоксичен риск – от сравнително нисък при прицелната терапия до изключително висок при високодозовата химиотерапия. Препоръчва се съхранение на фертилитета чрез замразяване на сперматозоиди преди началото на терапията.

Чести въпроси и ситуации, в които може да попаднете

Имах нарушения в спермограмата преди да бъда диагностициран с онкологично заболяване. Мога ли да съхраня сперматозоиди?

Проблемите в спермограмата са още една индикация да потърсите възможност за съхранение на фертилитета дори при лечение, което бива с нисък или среден гонадотоксичен риск. Нашите специалисти ще обработят сперматозоидите и ще ги замразят. Ако преценят, че количеството или качеството им не са задоволителни, ще Ви посъветват да отделите още еякулат. Биолозите ни са с много голям опит и могат да съхранят сперматозоиди при крайно лоши параметри на спермограмата. Не се отказвайте! Потърсете ни.

След диагностицирането на заболяването имам проблем с отделянето на еякулат. Мога ли да съхраня фертилитета си?

Най-лесният начин за съхранение на фертилитета е замразяването на семенна течност, добита чрез мастурбация. В случаите, когато спонтанното отделяне на еякулат е невъзможно, се преминава към електростимулация, микрохирургична тестикуларна спермална екстракция (микро ТЕSE) или микрохирургична епидидимална спермална аспирация (MESA).

Мога ли да направя нещо повече за съхранението на фертилитета си по време на лечението?

Нашите специалисти ще Ви консултират и ще Ви предложат добавки, които да приемате по време на лечението.  Възможно е в хода на терапията да възникнат оплаквания, свързани със сексуалната функция.  Имаме решение и на тези проблеми. Потърсете ни. Ще Ви помогнем!

Как мога да съхраня фертилитета си?

Достатъчно е просто да позвъните и да споделите проблема си. Още на следващия ден ще бъдете консултиран. Прегледите на пациентите с онкологични заболявания се извършват с предимство, без риск за забавяне на тяхното лечение. Ако възникнат въпроси по отношения на терапията Ви, ние ще потърсим Вашия лекуващ лекар за мнение или ще осигурим консултация с наш онколог/хематолог.

Имам вече деца, интересува ме само сексуалната фунция?

Двете неща са свързани, макар и отделни. Нека кажем, че човек никога не знае, а и ние ще се погрижим и двете да не пострадат.

В заключение – момчета, предстои Ви труден път, но ще се справим заедно, защото възможностите на онкологията растат с всеки ден и ние прилагаме всичко ново.

Ние сме тези, които не само ще съхранят Вашите сперматозоиди, но и ще се погрижат за качеството Ви на живот – да сте пълноценен и да Ви е по-леко по този път до Вашето оздравяване. Вярваме в това!

 

Какво трябва да знаете?

Тестостеронът е нужен и за производството на сперматозоиди, и за сексуалната  функция.

Замразете сперматозоиди преди започване на терапията, защото тяхното производство отпада първо при старт на лечението.

Обикновено тестостеронът възстановява нивата си след терапия, но ако това не стане, има и друга възможност - заместително лечение с тестостерон.

Хирургично лечение

Хирургичното лечение с отстраняване на единия тестис при злокачествено заболяване или мозъчна операция в близост до хипоталамус/хипофиза намалява шансовете на мъжа да произвежда достатъчно сперматозоиди.

Лъчетерапия

Лъчетерапията при мъжа може да засегне Сертолиевите клетки (клетките “помощници” в производството на сперматозоиди) и Лайдиговите клетки. Увредата се изразява в азооспермия (липса на сперматозоиди в еякулата). Радиационна доза > 20 Gy носи висок риск за увреждане на герминативните клетки (предшественици на сперматозоидите), а доза > 30 Gy оказва отрицателно въздействие както върху тях, така и върху клетките, произвеждащи тестостерон.

Химиотерапия

Нежеланите ефекти на химиотерапията зависят от вида на медикамента, неговата обща доза и продължителността на лекарственото лечение. Най-висок риск за увреждане на сперматозоидите носят т.нар. алкилиращи медикаменти, като циклофосфамид, ифосфамид, цисплатин и други. 

Имунотерапия

В последните няколко години имунотерапията значително промени хода на някои онкологични заболявания. Все още не се знае какъв е точният ѝ гонадотоксичен ефект както при жената, така и при мъжа. Въпреки че се приемат за сравнително безопасни по отношение на фертилитета, има проучвания, които показват, че някои медикаменти биха могли да доведат до намалени нива на тестостерон и влошаване на спермограмата.


Възможности за запазване на фертилитета

В съвременната практика се прилагат следните процедури за запазване на репродуктивните способности при мъже с онкологични заболявания – замразяване на сперматозоиди, микро TESE и хормонална протекция.

Възможност за запазване на фертилитета

Честота на приложение и успеваемост на подхода

 
Замразяването на сперматозоиди ★★★  
Микрохирургична тестикуларна спермална екстракция (микро TESE) ★★  
Хормонална протекция  

★★★ - най-често използван подход, най-висока успеваемост  ★★ - по-рядко използван подход, по-ниска успеваемост  - рядко използван подход