Запазване на репродуктивните възможности при тумори на яйчниците

Ако Вие сте жена в репродуктивна възраст и наскоро сте диагностицирана с тумор на яйчника, БЕЗ ПАНИКА! Ние сме тук, за да Ви помогнем.

За разлика от други злокачествени заболявания, тук нещата са малко по-сложни, тъй като именно органът, произвеждащ яйцеклетките, е засегнат. Често лечението на яйчниковите тумори включва оперативното им отстраняване, както и последваща химиотерапия.

В случаите, когато пациентката няма съхранени яйцеклетки или ембриони, оперативното отсраняване на двата яйчника прави невъзможно раждането на дете с нейн генетичен материал. Химиотерапията от своя страна води до увреда на функцията на яйчниците (производството на хормони и яйцеклетки).

Поради тези причини, световните препоръки са единодушни – всяка жена в репродуктивна възраст с онкологично заболяване, независимо от вида и стадия му, следва да бъде консултирана с репродуктивен специалист преди започването на каквото и да било лечение!

Поради сложното устройство на яйчника, туморите, произлизащи от него, могат да бъдат най-разнообразни. От съществена важност е точното стадиране и определяне на хистологичната диагноза, тъй като възможностите за запазване на репродуктивните способности значително се различават при отделните заболявания и стадии.

През последните години извършването на фертилитет-съхраняваща хирургия (отсраняване само на засегнатия яйчник и тръба при запазване на матката и поне част от незасегнатия яйчник) се превърна в стандартна практика при определени видове тумори.

Най-общо туморите на яйчника се делят на доброкачествени, такива с гранична малигненост и злокачествени.

При доброкачествените тумори, както и при тези с гранична малигненост в ранен стадий, запазването на видимо незасегнатия яйчник и матката не само е възможно, но е и стандартна практика. При тези тумори следоперативна химиотерапия не е показана, поради което стимулацията и съхранението на яйцеклетки не се налага.

Проучванията показват, че при пациентки с ранен тумор с гранична малигненост се наблюдава спонтанно забременяване в 54% от случаите след операция при нисък риск от рецидив. При тези с напреднал такъв, процентът на успеваемост е малко по-нисък – 34%.

 

Злокачествените тумори на яйчниците се разделят на различни групи в зависимост от клетките, от които произхождат.

Герминативноклетъчните тумори на яйчниците са около 5% от всички яйчникови неоплазми, но се срещат почти изцяло сред жени в репродуктивна възраст. Те са с много добра прогноза дори и в по-напредналите си стадии.

Стандартна практика при лечението им включва фертилитет-съхраняваща хирургия със запазване на незасегнатия яйчник и матката. Често се налага приложението на следоперативна химиотерапия, поради което контролираната овариална стимулация и запазването на яйцеклетки или ембриони се препоръчва преди започването и.

Туморите на половата връв (sex cord-stromal tumors) са около 7% от всички яйчникови неоплазми и отново се срещат по-често при жени в репродуктивна възраст.

Двата най-разпространени подвида са гранулозо-клетъчният тумор и Сертолиево-Лайдиговият тумор. Съхраняваща репродуктивните способности хирургия отново е възможна в ранните стадии на заболяването.

Епителните тумори на яйчниците са с най-голяма честота и са много разнолика група. Стандартното лечение включва отстраняването на двата яйчника и матката, както и следоперативна химиотерапия при по-голямата част от случаите.

При строги показания (стадий IA и подбрани случаи на стадий IC1, нискостепенни серозни, ендометриоидни или муцинозни карциноми) съхраняваща фертилитета хирургия е възможна и се извършва при нас.

Чести въпроси и ситуации, в които ще попаднете

Когато Ви предложат радикална операция (махане на яйчниците и матката), това трябва предварително да се обсъди със специалист по запазване на фертилитета. Много често радикалните решения на онкохирурзите са за Ваше добро, но не винаги това е единствената възможност.

Понякога отсраняването на матката е задължително условие.Ако това стане, запазването на фертилитета стои с голяма въпросителна. Възможност е да потърсите сурогатство в чужбина.

При възраст над 34 години,не се отказвайте да попитате за възможностите да замразите яйцеклетки! Шансовете намаляват, но не са нереални.

Ако сте носителка на мутация в някои от BRCA-гените, вероятно сте изправена пред дилема какво да правите.

Контролираната овариална стимулация и замразяване на яйцеклетки преди да вземете решение за профилактично оперативно отстраняване на яйчниците е добра възможност и можем да пристъпим към нея след консултация с онколог и специалист по запазване на фертилитета.

Внимание! Носителите на тази мутация имат по-лош резерв на яйчниците и отговарят лошо на стимулацията, поради което трябва да бъдат обсъдени възможностите за няколко стимулации преди операцията, за да имаме достатъчно яйцеклетки.

 

Запомнете, че...

Винаги трябва да потърсите и второ мнение за запазване на фертилитета, преди да се оперирате!

Много решения се взимат по време на операцията и всички възможности трябва да се обсъдят предварително. Ние сме на Ваше разположение. Потърсете ни и веднага ще Ви консултираме!

Ако сте на възраст до 34 години,може да се възползвате от държавно финансиране чрез фонда за асистирана репродукция.

В заключение – съвременните възможности на онкологията дават реален шанс за излекуване на голяма част от пациентите с тумори на яйчниците, а запазването на фертилитета Ви дава бъдеще.

 

Възможности за запазване на фертилитета 

В съвременната практика се прилагат следните процедури за запазване на репродуктивните способности при яйчникови тумори – фертилитет-съхраняваща хирургия, замразяване на яйцеклетки/ ембриони, замразяване на яйчникова тъкан и опит за съхранение на здравия яйчник по време на химиотерапия.

Възможност за запазване на фертилитета

Честота на приложение и успеваемост на подхода

Ограничения в прилагането на подхода във връзка с харакеристиките на онкологичното заболяване

Фертилитет-съхраняваща хирургия 

★★★

 

Фертилитет-съхраняващата хирургия представлява съвременен подход при лечението на някои тумори на яйчниците в ранен стадий, при който се премахва засегнатият яйчник и тръба, но се оставят матката и поне част от другия яйчник.
 Замразяване на яйцеклетки★★★

Замразяването на яйцеклетки с предхождаща стимулация е най-добрата възможност при някои яйчникови тумори. Разбира се, яйцеклетките биха могли да се оплодят и замразят като ембриони, като това се дискутира с репродуктивния специалист, с когото планирате процедурата. При хормоналнозависими тумори протоколите, които използваме, включват лекарства, намаляващи нивата на хормона естрадиол, каквито използваме и в протоколите при стимулации на жени с рак на гърдата.

Пункцията на стимулиран яйчник при агресивни форми в отстранения болен яйчник е специфична. Достъпът е с лапароскопия и така, наблюдавайки директно яйчника, се избягва ново разпространение. Възможно е и при много агресивни тумори здравият яйчник да се стимулира, да се извади оперативно и яйцеклетките тогава да бъдат събрани извън тялото на жената. Така няма опасност от разпространение на ракови клетки в тялото. Тези операции се правят от подготвен и сработен екип от специалисти и се извършват в нашата болница. При липса на време и напреднали процеси махането на яйчника без стимулация и събирането на незрели яйцеклетки, които да дозреят в инкубатор, също е подход, който прилагаме, но с по-малък шанс за успех.

 

Замразяването на тъкан от здравия яйчник

★★До замразяването на тъкан от здравия яйчник се прибягва в случаите, когато нямаме време преди започване на лечението. Това обаче изисква лапароскопски операции, а реимплантацията на яйчниковата тъкан крие потенциален риск от рецидив, поради което избягваме тази възможност.
Опит за съхранение на здравия яйчник по време на химиотерапия 

 

Много медикаменти претендират за частичен успех „да скрият яйчника от химиотерапията“. След консултация с нас можем да използваме различни комбинации, докато трае лечението, но разчитането само на тази възможност рядко гарантира успех. Все пак, ако не можете да се консултирате с нас, а започвате терапия – приемайте мелатонин 4 мг на ден, безвреден е, полезен е и може да Ви помогне.

Винаги първо потърсете вариант и консултация за запазване на репродуктивни клетки!

★★★ - най-често използван подход, най-висока успеваемост  ★★ - по-рядко използван подход, по-ниска успеваемост  - рядко използван подход