Запазване на репродуктивните възможности при карцином на шийката на матката

 

 

Ракът на маточната шийка е едно от най-често срещаните онкологични заболявания при жени в репродуктивна възраст. Пациентките, диагностицирани с инвазивна форма на заболяването, често биват подложени на агресивно хирургично лечение, включващо отстраняването на цялата матка, което прави невъзможно реализирането на бъдеща бременност.

Когато разберете своята диагноза,потърсете ВТОРО МНЕНИЕ!Нашите специалисти няма да Ви откажата консултация. При определени случаи запазването на матката е възможно.

Хирургичното лечение може да бъде извършено посредством конизация (частично отстраняване на маточната шийка) или чрез трахелектомия (отстраняване на цялата маточна шийка и запазване на маточното тяло). Тези операции се правят при строги индикации и изискват добра координация между онколог и акушер-гинеколог.

Поставянето на диагнозата "карцином на маточната шийка" най-често става след извършена щипкова биопсия или пробно абразио (кюретаж). Когато в съображение влиза запазването на Вашите репродуктивни способности, от съществено значение е правилното стадиране. То задължително трябва да включва магнитно-резонансна томография на малкия таз, чрез която най-точно може да се определи големината на тумора, както и разпространението му. При определени случаи е наложително извършването и на допълнителни стадиращи изследвания, като PET/CT например.

При размер на тумора до 2 см и отсъствие на данни за засегнати лимфни възли и далечни метастази, може да Ви бъде предложена фертилитет-съхраняваща хирургия.

Чести въпроси и ситуации, в които ще попаднете

Поставена ми е диагноза "карцином на маточната шийка" в друга болница и не знам дали стадирането ми е правилно. Как да разбера?

Не се тревожете, ние ще Ви помогнем. Нашите онколози ще разгледат изследванията Ви и ще преценят дали всичко необходимо е направено. При нужда ще препоръчат допълнителни образни или хистологични изследвания.

Не планирам бременност, но искам да запазя яйчниците си.Възможно ли е това?

В някои случаи това е възможно, но категоричният отговор на този въпрос изисква уточняване на хистологичния подвид, както и на някои характеристики на тумора. Не се колебайте да ни потърсите за консултация!

Лекуващият ми лекар каза, че операцията трябва да се извърши веднага.Страхувам се, че консултацията ще отнеме много време.

Не се тревожете! Пациентите с онкологични заболявания, интересуващи се от възможностите за запазване на фертилитета, се ползват с предимство в болница "Надежда". Консултацията ще се осъществи в рамките на 1-2 дни след обаждане по телефона.

Различава ли се бременността след поставена диагноза "рак на маточната шийка"?

Бременност след конизация или трахелектомия се считат за високорискови. Проследяването им трябва да се прави в центрове, които имат опит с подобни пациенти. Не се колебайте да ни потърсите. Ние имаме десетки успешно завършили бременности след радикално отстраняване на шийката.

 

Запомнете, че...

Диагнозата "рак на маточната шийка" не се поставя от един специалист.

По-горе изяснихме, че това е мултидисциплинарен процес и затова препоръчваме винаги да търсите второ мнение. Много от предраковите състояния се интерпретират грешно като рак и това води до ненужен радикализъм в операциите.

В началните етапи на заболяването матката може да се спаси!

Ако диагнозата е потвърдена, не забравяйте, че стадирането е много важно преди да обсъдите обема на Вашата операция. 

В заключение – когато Ви поставят такава диагноза, преди да си кажете „Това е краят на моята репродукция!“, потърсете ни, защото може да имате ново начало!

 

Възможности за запазване на фертилитета

В съвременната практика при карцином на шийката на матката може да бъдат приложени два метода от областта на фертилитет-съхраняваща хирургия:

Възможност за запазване на фертилитета

Честота на приложение и успеваемост на подхода

 
Конизация на маточната шийка★★★ 
Трахелектомия★★ 

★★★ - най-често използван подход, най-висока успеваемост  ★★ - по-рядко използван подход, по-ниска успеваемост  - рядко използван подход

Още по темата

Онкохирургията спасява животи, а фертилитет-съхранващата хирургия - бъдещето