Запазване на репродуктивните възможности при деца и юноши с онкологични заболявания

"Онкология" и "деца" не са съвместими като понятия, но макар и рядко се натъкваме и на такава комбинация. Бързаме да Ви кажем добрата новина – в наши дни 80 % от малките пациенти със злокачествени заболявания успяват да постигнат пълно излекуване.

Въпросите идват сами: „Ще бъде ли моето дете пълноценен човек след излекуването?“, „Ще може ли да има деца?“. Отговорът и на двата въпроса е ДА. Трябва да вземете бързи мерки за това.

Изпреварваме третия Ви въпрос – НЕ, тези мерки няма да навредят на здравето и развитието на Вашето дете и няма да са в пасив на неговото онкологично лечение.

Онкологичните заболявания при деца и юноши са специфични и трябва да сме наясно с някои особености.

Първо  – младият човек е уникален.Той/тя не е умален вариант на възрастния, а един магичен свят, изпълнен с вълнения, трепети и притеснения, които често остават скрити или неразпознати.

Това е причината всички съвременни препоръки да насърчават лечението и последиците от него, включително процедури за съхранение на фертилитета, да бъдат обсъждани както с родителите, така и със самите пациенти.

 

Нашият съвет е когато обсъждаме бъдещето на този млад човек, да подходите към него като към зрял човек.

Стимулацията и аспирирането на яйцеклетки например може да стане за десетина дни, точно колкото продължава една кратка ваканция.

Вашето дете има право да участва във вземането на решението за това.

 

Второ – онкологичните заболявания при деца и юноши са редки и много различни.

В медицинската литература злокачествените болести при тези пациенти са включени в т.нар. CAYA (Childhood, Adolescent, Young Adults Cancer), разделени в три подгрупи – деца, тинейджъри и млади хора със злокачествени заболявания, срещани при възрастни. Това разграничение е необходимо, защото всяка възрастова група се асоциира с преобладаващи заболявания, съответното лечение,  допълнителни грижи от страна на лекуващия мултидисциплинарен екип (лекуващ лекар – онколог/хематолог, хирург, репродуктивен специалист, ендокринолог, психолог и други), както и съвсем различна стратегия за съхранение на фертилитета.

Най-чести при деца и тинейджъри са хематологичните заболявания (левкемии и лимфоми), следвани от някои солидни тумори, като тумори на централната нервна система, невробластом, нефробластом (тумор на Wilms) и различни видове саркоми.

Епителните тумори, като рака на щитовидната жлеза, рака на гърдата и рака на тестита, са доста по-редки и се срещат преди всичко при тинейджъри и в групата на така наречените "млади хора". Диагностицирането им в ранна възраст понякога налага генетична консултация, за да бъдат установени или отхвърлени генетични мутации.

Трето – младият човек все още не e завършил своето развитие и растеж.

По-голямата част от децата, с които се срещаме, са вече в пубертета, но за някои от пациентите ни този етап тепърва предстои. Ефективната терапия за съжаление нерядко идва със своите нежелани последствия. Лъчетерапия в областта на главата, например, може да повлияе хипофизарно-хипоталамичната ос, което да се изрази в изоставане на растежа или забавяне на пубертета. Развитието на костната система също се подчинява на хормоналния синтез. Облъчването на таза около половите органи може да доведе до загуба на репродуктивните функции в бъдеще и проблеми в половото развитие.

 Химиотерапията при момичетата може да засегне яйчниците и да доведе до спиране на тяхната функция, което наричаме преждевременна яйчникова недостатъчност. Това се отразява както на бъдещото производство на яйцеклетките, така и на тяхното качество, а също и на отделянето на хормона естрадиол, което е свързано с развитието като жена (вторични полови белези).

При момчетата химиотерапията засяга функцията на тестисите, което може да се изрази в намалени нива на хормона тестостерон и намалено производство на сперматозоиди – олиго- или азооспермия.

Нежеланите реакции зависят от много фактори, от които най-важни са видът на заболяването и типът химиотерапия, продължителността ѝ, както и възрастта на пациента. Все още няма категорични данни за влиянието на таргетната терапия върху репродуктивните функции, но съвременната медицина я приема за сравнително безопасна.

Пишем тези редове не за да Ви уплашим или обезверим. Четейки ги трябва да разберете, че описаните нежелани събития могат да се превърнат в преходни странични ефекти в бъдеще, ако мерките са взети предварително. Тази дума – предварително, е може би най-важната в цялата глава. Решение има и се е наложило като практика по целия съвременен свят. То е  достъпно и БЕЗОПАСНО – съхраняването на яйцеклетки/сперматозиди или яйчникова тъкан/тестикуларна тъкан преди започването на активното лечение.

Казано по друг начин, обадете ни се и ние ще Ви осигурим незабавна консултация и решение.

Чести въпроси и ситуации, в които ще попаднете

Кои видове лечение са най-рискови за бъдещи репродуктивни проблеми?

Съвсем логично на първо място се нарежда хирургичното лечение, при което се отстраняват яйчниците или матката. През последните години все по-често се прибягва към така наречената фертилитет-съхраняваща хирургия, която при определени показания позволява отстраняването само на единия яйчник или на част от него без да се компрометират резултатите от лечението. Винаги питайте дали това е възможност при Вашето дете.

На второ място е лъчетерапията в областта на малкия таз, която би могла да се наложи да бъде проведена както при солидни тумори в тази част на тялото, така и при хематологични заболявания като лимфомите. Лъчетерапевтични дози > 10-15 Gy за малкия таз обикновено водят до инфертилитет.

Токсичността на химиотерапията зависи както от режима, който се използва, така и от конкретната доза на химиотерапевтиците. Най-рискови са високодозовите химиотерапевтични режими, използвани преди провеждането на трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Често тези режими съдържат алкилиращи химиотерапевтици (най-токсичните по отношение на яйчниците и тестисите), като cyclophosphamide, busulfan и други, в комбинация с целотелесно облъчване, което за съжаление води до инфертилитет при много голяма част от пациентите. Високорискови режими са също използваните при лечението на саркома на Юинг, остеосаркомите, туморите на централната неврна система, както и някои режими при лечението на лимфомите.

Кога и как мога да направя консултация с репродуктивен специалист?

Препоръчително е консултацията да бъде направена преди започването на лечението. Достатъчно е да се обадите по телефона и още на следващия ден консултацията ще бъде извършена. Онкологичните пациенти се приемат с предимство, за да не бъде забавена тяхната терапия.

Как да преценя коя стратегия за съхранение на фертилитета е подходяща за моето дете?

За това ще Ви помогнат нашите репродуктивни специалисти, които ще работят съвместно с Вашия онкохематолог/онколог. При необходимост ще осигурим консултация с онколог от болницата. Процедурата по съхранение ще бъде съобразена изцяло с онкологичното заболяване, времето до началото на терапията и възрастта на Вашето дете.

Може ли методите за съхранение на фертилитета да навредят на моето дете?

Ситуацията, в която се намирате, е трудна и всичко Ви плаши. Вярвайте, ние ще Ви помогнем, използвайки утвърдени световни практики. За Вас ще се грижат и ще Ви консултират специалисти на най-високо професионално ниво. Ние имаме опит и правим това за бъдещето на нашите деца. Всяка стъпка ще се обсъди с Вас и Вашето дете.

Мога ли да си позволя съхранение на фертилитета от финансова гледна точка?

Ние ще съхраним яйцеклетките напълно безплатно. Заплащат се само медикаментите, необходими за процедурата, и операцията, ако такава се налага.  

В заключение – лошите неща се случват, но винаги има надежда те да се оправят и когато тези дни дойдат, Вие и ние ще сме щастливи заедно, че сме се погрижили за едно от най-важните неща – детето Ви да има деца и животът да продължи.

 

Възможности за запазване на фертилитета

 

Методите за запазване на фертилитета зависят от това дали пациентката/пациентът е навлязъл в периода на пубертета и от времевия интервал до започването на лечението. Световните препоръки са всички млади хора, на които предстои онкологично лечение, бъдат консултирани с репродуктивен специалист.

Съхранение на фертилитета при момчета и момичета преди пубертета

Възможност за запазване на фертилитета
Честота на приложение и успеваемост на подхода 
Замразяване на яйчникова тъкан★★ 
Замразяване на тестикуларна тъкан 

 

Съхранение на фертилитета при момчета и момичета в пубертета

Възможност за запазване на фертилитетаЧестота на приложение и успеваемост на подхода 
Замразяване на яйцеклетки★★★ 
Замразяване на сперматозоиди★★★ 
Замразяване на яйчникова тъкан★★ 
Други методи  

★★★ - най-често използван подход, най-висока успеваемост  ★★ - по-рядко използван подход, по-ниска успеваемост  - рядко използван подход