Как можем да съхраним репродуктивните възможности на мъже с онкологични заболявания

Замразяване на сперматозоиди

Това е утвърден метод за съхраняване на фертилитета при всеки мъж в репродуктивна възраст, при когото предстои противотуморна терапия.

Вижте повече

Микро TESE

Микрохирургичната тестикуларна спермална екстракция се извършва при невъзможност да отделите сперма. При нея сперматозоидите се екстрахират от тестиса или от резервоарчето над него.

Вижте повече

Хормонална протекция

При този метод целта е с медикаменти да се спре работата на тестиса, за да не го порази химиотерапевтикът. Имайте предвид, че той е допълнение, а не алтернатива на замразяването на сперматозоиди. 

Вижте повече