За нас

zapazi.me е проект на МБАЛ за женско здраве "Надежда", който цели да подобри информираността на обществото за факторите от социален и медицински характер, които водят до влошаване на фертилитета при жените и мъжете, както и за възможностите за превенцията и съхраняването му.

Съхраняването на фертилитет може да се обсъжда по различни поводи – медицински и житейски. От химио-и лъчетерапията, през различните медицински състояния, които се отразяват неблагоприятно на яйчниковия резерв, до различните причини за елективно замразяване - лични, семейни, професионални.

При всички тези случаи е Важно да бъдете информирани за репродуктивния си статус, за да обмислите обстойно репродуктивните си планове и да направите информиран избор по отношение на превенцията и съхраняването на фертилитета Ви.