Д-р Теодора Караниколова се дипломира се в Медицински университет – София и стартира специализиция в Националната онкологична болница в София.

През 2012 г. печели стипендия „Теодора Захариева” , а през 2017 г. придобива специалност „Медицинска онкология“.

Участва в редица български и чуждестранни онкологични форуми. Посещава специализирани обучителни курсове в Австрия, Германия, Англия и Израел.

Лектор е на научни събития, свързани с лечението на солидни и кожни тумори. Има опит като главен изследовател и подизследовател в клинични изпитвания ( I-IV фаза ) при рак на млечната жлеза, яйчниците, белите дробове и меланома.

Има специален интерес в областта на имуноонкологията, както и участия в научни публикации по темата.

Член е на Европейската асоциация по Медицинска онкология (ESMO), Българската асоциация по Медицинска онкология (БАМО), Българската асоциация по Дерматоонкология (БАДО), Българското онкологично дружество (БОНД) и Клуб на лауреатите „Теодора Захариева”.