Д-р Стаменов е основател на МБАЛ „Надежда“ и водещ експерт по репродуктивна медицина у нас, както и международно признат специалист по минимално инвазивна гинекологична хирургия.

Ръководител е на центъра по асистирана репродукция и репродуктивна хирургия в МБАЛ „Надежда“, притежаващ EBCOG-акредитация за обучение по акушерство и гинекология и ESHRE-акредитация като обучителен център по репродуктивна медицина.

Член е на Европейското общество по репродуктивно здраве и ембриология, член на научния съвет на Международния конгрес по хистероскопия, член на Българския лекарски съюз, Българско дружество по акушерство и гинекология и Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.

Д-р Стаменов има над 15-годишен опит в областта на асистираната репродукция и репродуктивната хирургия, с подчертан научен интерес към разработването и въвеждането на иновативни практики в клиничната работа, представяни на най-големите научни форуми по репродуктивна медицина в света, както и в най-престижните медицински издания в областта.

Опитен преподавател по репродуктивна медицина и минимално инвазивна гинекологична хирургия. Създател на център за обучение по гинекологична ендоскопия в болница „Надежда“ със специален акцент върху фертилитета.

Съосновател и преподавател в Международното училище по лазерна гинекология.

Специалните интереси на д-р Стаменов са насочени към ендометриозата и аденомиозата, рецептивността на ендометриума, повтарящите се неуспешни имплантация и спонтанни аборти, съхраняването на фертилитета.