Д-р Гаврилова се дипломира с отличен успех в Медицинския университет - София през 2005 г. Същата година е назначена в клиниката по Онкодерматология в
УСБАЛ по Онкология, гр. София, където практикува и до днес. През 2015г. успешно придобива специалност по обща хирургия. От началото на 2016 г. до 2019 г. специализира пластична и реконструктивна хирургия във водещи центрове във Франция. Усвоява различни техники за реконструкция на млечна жлеза в най-реномираната университетска болница „Сент Луи“, Париж, и в Онкологичния център, гр. Лион.

Съавтор е на редица специализирани публикации. Участва с презентации от общата си практика с клинични случаи на пациенти с малигнен меланом в
областта на ухото на реномирани онкологични форуми. До днес, д-р Гаврилова успешно сътрудничи и ежегодно оперира пациенти с
микротия и реконструкции, след обезобразяващи операции при злокачествени кожни тумори с наследника на проф. Фирмин , д-р Стефан Гишард, в клиника
„Бизе“.

През 2018г. д-р Гаврилова придобива научна степен Доктор по Онкология на тема „Редки злокачествени кожни болести: анализ и оценка на моделите на
терапевтично поведение и критерии за експертен център в България“. Трудът й е посветен на основните принципи и качество на лечение, спрямо международните стандарти на редица редки кожни тумори като Малигнен меланом , Меркел-клетъчен карцином, карцином на Капоши и карциноми с произход от кожни аднекси.  

Дисертационният труд, разработеният план за подобряване моделите на специализирано лечение на пациенти с редки злокачествен кожни тумори и предложенията й за повишаване на качество на онкологичната грижа в експертните центове в България, й донася престижната награда „Дарзалас“ за принос в клиничната онкология, присъдена през през 2018 г. на IX Национална Онкологична конференция „Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти“ (МОРЕ) за заслуги и развитие в сферата на онкологията.
2018 г. става съучредител на първата по рода си Българска Асоциация по Дерматоонкология (БАДО), с мултидисциплинарна насоченост в сферата на кожните неоплазми, а от 2019 г. БАДО е пълноправен член на Европейската асоциация по дерматоонкология (EADO). От 2020 г. заема длъжност секретар на БАДО, като асоциацията за кратко време
успява да изпълни много заложени проекти, посветени на подобряване диагностиката и съвременното лечение на кожен и редки форми на малигнен меланом, Меркел клетъчен карцином и редица редки форми на базоцелуларен и спиноцелуларен карциноми.

През 2021г. БАДО регистрира страната ни към най-голямата Европейска платформа на пациенти с малигнен меланом и изгражда първата по рода си регистрационна мрежа за пациенти с меланом у нас, BGMelaReg, като част от EUMelaReg.

Д-р Гаврилова е избрана за главен координатор на BGMelaReg, като присъединява към проекта всички водещи онкологични центове в България, което позволява първите участия на страната ни в реномирани проекти с достоверни данни, доказващи възможностите за съвременно и качестевно лечение на пациентите с малигнен меланом.

Водещ хирург онколог на клиниката по Онкодерматология, със значителен опит в оперативното лечение на кожните тумори и по-специално малигнен меланом с възможности за реконструктивна хирургия . Като последовател на доц. Красимир Киров от началото на практиката си извършва стадиращи сентинелни биопсии при малигнен меланом и Меркел клетъчен карцином, водещ и единствен по рода си метод за ранно оперативно стадиране и откриване на микрометастази в регионален лимфен басейн.

Д-р Гаврилова има значителен опит в оперативното лечение на метастатичен меланом в III стадий с операции с голям обем и сложност като лимфни дисекции в аксиларна и ингвинална област и в IV стадий различни метастазектомии. От години участва активно в системното лечение и проследяване на пациентите в метастатичен стадий с кожен, лигавичен и увеален меланом, Меркел-клетъчен карцином, редки форми на авансирал базоцелуларен и спиноцелуларен карциноми в корелация с клиниката по Mедицинска Онкология.