Д-р Милчева успешно се дипломира като магистър лекар към Медицински университет – гр. София през 2009 г. През 2010 г. започва своята специализация по клинична хематология към Клиниката по Хематология на ВМА, с ръководител проф. Юл. Райнов.

През 2014 г. придобива специалност Клинична Хематология. От 2018 г. е част от екипа на Клиника по Хематология на СБАЛХЗ, от 2020 г. е асистент към Отделение за трансплантация на стволови клетки към същата болница, а понастоящем и негов началник.

Има многобройни участия в национални и международни форуми за следдипломна квалификация, конгреси и симпозиуми – курс по „ Хемостаза и тромбофилия“ към University of Birmingham, курс по имуно-онкология към Harvard Medical School, специализация “Еферентна терапия”- Медицински университет – Санкт Петербург, Русия завършени програми за обучение на млади хематолози към Европейската Асоциация по Хематология – Мастър Клас 2013-2014 г., Байт Сайз Мастър Клас „Тромбофилия” 2015 г.

Успешно преминава първия изпит по хематология на Европейската Асоциация по Хематология, провел се в рамките на ежегодния конгрес в гр. Мадрид през 2017 г.

В две поредни години – 2013 г. и 2014 г. е наградана за „Млад Хематолог” в рамките на ежегодното провеждащия се симпозиум „Млад Хематолог”, акредитиран от Европейска Асоциация по Хематология.

Член е на УС на Българско медицинско сдружение по хематология, Български лекарски съюз, Европейско дружество по хематология, Европейско дружество за трансплантация на кръв и костен мозък.

Професионалните ѝ интереси са в областта на стволовоклетъчната трансплантация, хематологията на бременността, имунохематологията.