Замразяване на сперматозоиди

 

Замразяване на сперматозоиди е най-използваният, неинвазивен и успешен метод за съхранение на фертилитет при по-големи момчета, които могат да отделят сперма.

Сперматозоидите се замразяват и могат да се съхраняват десетки години, без да загубят качествата си.

Ако момчето е още в началото на половото съзряване или има друга причина материалът да не може да бъде отделен, може да се направи медицинска процедура – електроеякулация, която се извършва с упойка.