Фертилитет-запазващ подход при карцином на матката

Фертилитет-запазващият подход не е стандарт на лечение, но е приет в цял свят като възможност при жени, желаещи бременност. Той следва да се провежда в центрове с опит и възможност за тясна колаборация между репродуктивни специалисти и онколози и патолози.

Фертилитет-запазващият подход включва медикаментозно лечение с прогестеронов препарат в комбинация с периодично проследяване на ендометриума чрез биопсия.

В случай че към 6-ия месец от медикаментозното лечение не се открият следи от ендометриалния карцином, могат да започнат опити за забременяване. Докато се опитвате да забременеете, репродуктивният специалист ще продължи да следи състоянието на ендометриума на всеки 3-6 месеца.

Ако към 6-ия месец от медикаментозното лечение раковите клетки все още се октриват се препоръчва да се премине към оперативно лечение.