Транспозиция на яйчниците

 

 

 

Tова е хирургична процедура, при която яйчниците се преместват извън областта на предвидената лъчетерапия.

Този метод не предпазва яйчниците при провеждане на химиотерапия и остава значителен риск от увреждане на тяхната функция.