Замразяване на сперматозоиди

Утвърден и доказан метод за съхраняване на фертилитет при мъжете. Това е рутинна процедура, която е възможно да се прилага при всеки мъж в репродуктивна възраст, при когото предстои противотуморна терапия, независимо от това има ли непосредствени планове за възпроизводство или не.

За Вас това ще е като даване на сперма за обикновена спермограма. Няма хормонални подготовки, единствено е необходимо да имате 2-3 дни въздържание. След отделяне на еякулата нашите биолози ще обработят Вашите сперматозоиди и ще ги замразят в течен азот.

Едно даване на сперма може да е достатъчно да се замразят няколко проби за в бъдеще. Все пак, ако имате влошаване в спермограмата, може да препоръчаме и повторно даване след няколко дни. Предвидете си време за това!

Вашите онкологични специалисти и хирурзи не бива да изключват замразяването на сперма, дори когато вече имате деца или сте в по-напреднала възраст, защото винаги може да настъпи нов момент в живота Ви или да решите след излекуването си да се радвате на още едно дете. Защо не?

Замразените от нас проби можем да съхраним и десет години, без това да повлияе на качеството на сперматозоидите. Просто ни се обадете и ще Ви приемем с предимство.