Запазване на репродуктивните възможности при колоректален карцином

Ако съвсем скоро сте диагностицирана с карцином на дебелото черво (колон или ректум), вероятно си задавате десетки въпроси. Вероятно възможността за запазване на фертилитета не е бил първият сред тях, но щом четете тези редове, вероятно това Ви интересува и вече сте направили първата крачка.

БЕЗ ПАНИКА ние сме тук, за да Ви помогнем!

Добрата новина за Вас е – съвременните достижения на медицината гарантират пълно излекуване при по-голямата част от пациентите с това злокачествено заболяване!

Да, предстои Ви нелека борба, но ще бъдете излекувана! Когато това е факт, връщането Ви към нормален начин на живот, в това число и възможността да имате собствено дете, е много важно.  

В следващите редове ще Ви разясним защо активни действия по запазване на репродуктивните възможности са необходими, кога следва да се предприемат те и как да го направим заедно.

Защо е необходимо да мислим за запазване на репродуктивните възможности?

Запазването на фертилитета няма по никакъв начин да навреди на Вашето здраве, нито пък да забави започването на необходимото лечение.

То е Вашата вяра и увереност, че ще здрава отново!  Обсъждане на съхранението на фертилитета с лекуващия екип и консултацията със специалист по репродуктивно здраве са препоръки, залегнали във всички съвременни онкологични ръководства.

За пълното излекуване на пациентите с колоректален карцином водещ е мултидисциплинарният подход към лечението, т.е. включването на лекари от различни медицински специалности - коремен хирург, онколог, лъчетерапевт.

Да, това означава, че освен операцията ще Ви предстои лъче-, химиотерапия или комбинация от двете в зависимост от засегнатата част на червото, стадия на заболяването, както и допълнителни рискови фактори, които се вземат предвид от лекуващия екип.

В зависимост от стадия на рака на колона (началната част на дебелото черво) може да се наложи провеждането на следоперативна химиотерапия, включваща различни медикаменти.

Това крие риск от увреждане на яйчниците и спиране на тяхната функция, т. нар. преждевременна яйчникова недостатъчност (ПЯН или premature ovarian insufficiency (POI) в английската литература).

При лечението на рака на ректума (крайната част на дебелото черво) пък често се налага използването както на химио-, така и на лъчетерапия. Поради анатомичната близост на яйчниците до тази част на дебелото черво, независимо от старанието на лекуващия Ви лъчетерапевт, тяхната функция често бива увредена.

Чести въпроси и стуации, в които ще попаднете

Кога е необходимо да обсъдя това с лекуващия екип и да се обърна към репродуктивен специалист?

Потърсете консултация ВЕДНАГА! Световните препоръки съветват всяка жена в репродуктивна възраст, независимо от стадия на заболяването си, да направи консултация с репродуктивен специалист. Тази консултация трябва да се направи възможно най-скоро преди започване на лъче- или химиотерапията и по възможност веднага след поставяне на диагнозата, било то чрез биопсия или оперативно лечение.

Какъв е успехът на процедурата?

Успехът зависи от броя на яйцеклетките, които сме замразили, както и от Вашата възраст. Шансовете за живородено дете при жени под 35-годишна възраст са > 40% и < 30% при жени над тази възраст.

Илюзия е, че замразяването на една яйцеклетка без стимулация повишава шанса за забременяване – той става доста нисък. Нашият опит показва, че ако сте до 36-годишна възраст и имате около 15 замразени яйцеклетки, шансът да родите дете от тях е около 70%.

Ако съм на или над 40-годишна възраст – има ли смисъл да замразявам яйцеклетки/ембриони?

Да, категорично! Въпреки намалелите шансове, според нас винаги има смисъл да опитате. При нас се замразяват яйцеклетки на жени до 45-годишна възраст. Това е шанс, който трябва да използвате! Когато нямате възможност за финансиране от държавата на тази възраст, стимулацията, прегледите и процедурата ще са безплатни за Вас! Единственият разход ще са медикаментите по стимулацията.

Яйцеклетки или ембриони?

Въпросът трябва да се обсъди с репродуктивния специалист.

Да, яйцеклетките са по-често използваната опция, дори и при семейни пациенти, защото при евентуална смяна на партньора замразените ембриони не са използваеми. Все пак замразяването на ембриони също е възможно.

Какво ще стане, ако не успея да забременея със замразените яйцеклетки?

Имаме решение и за това. Ако след излекуването яйчниците Ви все още работят, ще се опитаме да Ви помогнем да забременеете, въпреки влошеното качество на яйцеклетките. Ако това не стане или пък яйчниците Ви са спрели да работят изобщо, съществува възможността за забременяване с донорска яйцеклетка.

Кога е най-подходящият момент за замразяване на яйцеклетки – преди или след операцията?

И в двата случая няма да сте закъсняла. Обадете ни се веднага и това ще бъде обсъдено.

А ако ми предстои предоперативна лъче- или лъчехимиотерапия?

И в двата случая препоръката е да извършим необходимите процедури преди започването на предоперативната терапия.

Както споменахме, това отнема 10-12 дни, което няма да Ви забави.

Кои терапии биха могли да увредят яйчниковата функция? (вж. таблицата вляво)

Нашият съвет е да не се ръководите стриктно от тази таблица, защото в хода на лечението Вашият онколог може да смени медикаментите, което е за Ваше добро, и това може да окаже влияние върху яйчниците.

Ако терапевтът ми е против запазване на фертилитета?

Първо, това е често срещано явление, но с този материал Ви убедихме, че запазването на репродуктивните Ви способности е установена и дори препоръчана практика по целия свят, а също така – финансирана от нашата държава.

Второ, ако той/тя е против, Вие можете и сама да го направите без да промените неговия план.

Трето, това не е повод да смените терапевта си, но винаги може да чуете и второ мнение. Ние ще Ви помогнем за това!

Ако не водя полов живот, мога ли да съхраня яйцеклетки?

Това сме го правили нееднократно. С кратка хирургична процедура се премахва част от хименалния пръстен, което позволява на ултразвуковата сонда да влезе във влагалището. Процедурата трае минути и се прави под анестезия.

 

 

Запомнете, че...

 

Трябва да потърсите консултация ВЕДНАГА!

Всяка жена с рак на дебелото черво в репродуктивна възраст трябва да се консултира с репродуктивен специалист, независимо от стадия на заболяването.

Независимо дали сте раждала или не, това е нещо, което трябва да обсъдите с репродуктивен специалист.

Не, това няма да забави терапията ви!

Консултацията при нас ще се направи в рамките на 24 часа от Вашето обаждане, независимо къде се намирате в България.

Независимо от деня на менструалния Ви цикъл, ние можем да започнем веднага и да приключим след около 10 дни.

Ако сте на възраст до 34 години, може да получите държавно финансиране чрез фонда за асистирана репродукция. (линк към сайта ни)

В заключение – Вие ще бъдете отново здрава и това е почти сигурно. Сега може би е трудно да го повярвате, но този ден ще дойде. Тогава ще поискате да имате и деца. Заради този и ден ни потърсете сега!

 

Възможности за запазване на фертилитета

В съвременната практика се прилагат следните процедури за запазване на репродуктивните способности при колоректален карцином - замразяване на яйцеклетки/ ембриони, замразяване на яйчникова тъкан или транспозиция на яйчниците.

Възможност за запазване на фертилитета

Честота на приложение и успеваемост на подхода

 
Замразяване на яйцеклетки/ембриони★★★ 
Замразяване на яйчникова тъкан 
Транспозиция на яйчниците 

★★★ - най-често използван подход, най-висока успеваемост  ★★ - по-рядко използван подход, по-ниска успеваемост  - рядко използван подход